۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

ایران مقدس نیست


ایران مقدس نیست
هنگامیکه با برخی از دوستان از آزاد سازی سرزمین از اشغال رافضیان صفوی سخن می گویم آشفته می شوند و چنان خشمگین می شوند که گویا ایران با خلقت زمین و آسمان با نقشه فعلی بوده است و انگار ایران از مقدسات دینی و حفظ آن وحی منزل از آسمان است ، در صورتیکه چنین نیست و نه ایران طول تاریخ با نقشه فعلی بوده است و نه از مقدسات می باشد و نه حفظ آن وحی منزل از آسمان می باشد بالعکس مللی که امروزه در جغرافیای ایران جای دارند همیشه مورد تاخت و تاز متجاوزان و بیگانگان بوده اند و گاهی با تجاوز مرکزیها ضمیمه ایران می شده اند و گاهی هم به استقلال خود دست می یافته اند و خود حکومتهای خود را داشته اند چنانچه حکومت بلوچستان 80 سال پیش با قشون کشی رضاخان از بین رفت و باری دیگر بلوچستان ضمیمه ایران شد ، بنابر این نقشه فعلی ابدی و ازلی و از بدو خلقت و آفریده پروردگار نمی باشد بلکه نتیجه تجاوز و تعدی و استکبار و ظلم و ستم عده ای جنایتکار بوده است و از نظر شرعی و اسلامی حفظ ایران از واجبات نیست بلکه بالعکس پیامبر اسلام دعا فرمود که بارالها ایران را تکه پاره کن و با این جای تعجب است که برخی از علمای ما چگونه برای حفظ چنین ایرانی دعاء می کنند و استقلال ملل را را کفر و الحاد می نامند.
آیا این افراد دلیلی شرعی برای این امر دارند و یا فقط فکر و نظر و اندیشه خود را بیان می کنند ؟
من از این دوستان فاضل چند سوال دارم که می خواهم با دقت به آن بیاندیشند و به وجدان خود پاسخ دهند:
آیا حفظ ایران مهم تر است یا حفظ انسان که همه روزه فرزندان آدم در بلوچستان به بهانه های واهی و فقط به اتهام سنی بودن و بلوچ بودن اعدام و ترور و تیرباران می شوند؟
آیا حفظ ایران مهم تر است یا حفظ ناموس که ناموس ملت توسط ایرانیهای جنایتکار دریده شد و جنایتکاران وحشی به ناموس ما تجاوز کردند ؟
آیا حفظ ایران از دین ما ارزشی بالاتر دارد که دین ما را به استهزاء گرفته و هر روز با سرمایه بدست آمده از دریای ما علیه دین و مذهب ما فیلم وسریال می سازند؟
آیا حفظ ایران از قران عظیم الشان که در چاههای فاضلاب انداخته شد ارزشی بالاتر دارد و باید هر طور شده و لو به قیمت انداختن قران کریم در چاه فاضلاب از ایران حفاظت کنیم؟
آیا ارزش ایران از مقام عظیم اصحاب پیامبر هم بالاتر است که حرمت شکنی اصحاب پیامبر را بپذیریم و همچنان به ایران بچسبیم و تکه پاره شده آن را کفر والحاد بنامیم؟
آیا باید تکه پاره شدن نوجوانان و مردان و کتاب آسمانی را بپذیریم فقط به خاطر ایرانی که پیامبر اسلام دعای تکه پاره شدنش را کرد؟
والله من نمی دانم کجای این ایران مقدس است و چرا باید این همه به این ایران بچسبیم و چرا باید این همه بها بپردازیم؟!!!!
چرا باید صفویان کافر و رافضیان مرتد بر ما ملت مسلمان بلوچ حکم برانند و ما بردگان بدون چون و چرای آنان باشیم؟
چرا باید سرنوشت ما ملت مسلمان که خدواند گفته است باید خود در دست داشته باشیم بدست متجاوزان ظالم و ستمگری باشد که همه چیز ما را هدف و نشان گرفته اند و برای ما هیچ چیز نگذاشته اند؟
چرا باید از منبر مسجد برای حفظ ایرانی دعا کنیم که جز نکبت و ذلت و خواری ما چیزی از آن ندیده ایم چه زمانی که شاه حاکمش بود و چه الان که جنایتکاران حرفه ای خمینی حاکمش هستند؟
چرا نباید ما خودمان کشور خود را نداشته باشیم که خود بر آن حاکم باشیم؟
دلاور بلوچ

۴ نظر:

ناشناس گفت...

دلاور گرامی. دفاع از استقلال بلوچستان بمعنای دفاع از هر چيز که در بلوچستان وجود دارد ميباشد. هر چيزی هم که در بلوچستان وجود دارد از سنگ گرفته تا انسان مثل حلقه های زنجير بهم احتياج دارند و فقدان هر حلقه ای از اين زنجير تاثير خطرناکی بر موجوديت اين سرزمين گذاشته و ميگذارد. از دفاع شما از سرزمينمان با دل و جان تشکر ميکنيم. اما ما از تجربه های گرانبهای تاريخ بشريت آموخته ايم که هيج سرزمينی آزاد نشده است مگر از قوانين «دموکراسی» که بهترين راه اتحاد مردم يک سرزمين است کمک گرفته باشد. گروههايی با تفکرات مختلف و بازحمات بسيار آمده، ميآيند و متاسفانه راه بجايی نبرده و گم ميشوند. پاسخ برای آزادی بلوچستان، يک جنبش دموکراتيک ملی و استقلال طلبانه ميباشد. در اين را پيروز باشيم.

ناشناس گفت...

Droood Delavar e graami!Balochistaan Azaad khahad shod, enshaallaah.

ناشناس گفت...

پیامبر فرمود : الهم انی اعوذ بک من شقاق
شما که در پی کوچک کردن سرزمینهای اسلامی هستید در حقیقت دارید خلاف رهنمود رسول الله عمل میکنید و فرمان رسول مقدس است

دلاور بلوچ گفت...

کدام سرزمین اسلامی؟
سرزمینی که دین ما در آن به استهزاء گرفته می شود؟
سرزمینی که ما حق بنای مسجد در آن نداریم؟
سرزمینی که قران در آن در فاضلاب انداخته می شود؟
کدام سرزمین اسلامی ؟
من به عنوان یک مسلمان حق دارم آزاد زندگی کنم و حقوق خود را داشته باشم و حقوق من از سرزمین خیلی مهم تر است؟
جان مسلمان که توسط دژخیمان ایران تکه پاره می شود از سرزمین مقدس تر است
ناموس من که مورد تجاوز جنایتکاران ایرانی قرار می گیرد از سرزمین مهمتر است.
جناب عزیز پیامبر به خاطر یک عثمان در حدیبیه بیعت مرگ همه یاران را گرفت
آیا جان مسلمان که هر روز در ایران شما اعدام می شوند از سرزمین بی ارزش تر هستند؟