۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

آقای احمدی مقدم در خواب بینند امنیت متجاوزان را


آقای احمدی مقدم در خواب بینند امنیت متجاوزان را

متجاوزان همیشه در طول تاریخ خواسته اند با سرنیزه و زور بر مستعمرات حکومت کنند اما همیشه در نقشه هایشان با شکست مواجه شدند و ستمدیدگان و مظلومان در برابر تجاوز و تعدی و ظلم و ستم و استعمار و استثمار قیام کرده اند و پای متجاوزان را از سرزمین خود قطع کرده و برای همیشه متجاوزان را به زباله دان تاریخ انداخته اند ،امروز ما در بلوچستان شاهد استعمار روافض خبیث هستیم که با استفاده از زر و زور می خواهند به استعمار و استثمار بلوچستان ادامه دهند و هر روز با رنگی جدید و چهره ای جدید بروز می کنند تا چهره کریه و خبیث و پلید خود را پشت مکر و فریب و دروغ مخفی نگه دارند اما دیگر چهره ننگین روافض متجاوز در بلوچستان عیان شده است و نمی توانند حقیقت شیطانی و جنایتکارانه و خون آشام خود را بیش از این مخفی کنند و به جنایت و تجاوز ادامه دهند.
امروز دیگر بلوچستان بیدار شده است و مردم بلوچ دیگر مردم گذشته نیستند که فریب لبخندهای شیطانی و مکارانه پاسداران و جنایتکاران صفوی را بخورند و در برابر جنایات و تجاوزها سکوت کنند ، نه دیگر چنین نیست بلکه ملت بلوچ خواستار خروج بیگانگان و متجاوزان از سرزمین خود هستند و می خواهند خود بر سرزمین خود حکومت کنند و نمی خواهند چند زابلی و تهرانی که هیچ حقی در بلوچستان ندارند برای ملت بلوچ تکلیف تعیین کنند ، جوانان بلوچ دیگر نمی خواهند برده بیگانگانی همچون خامنه ای جانی و احمدی مقدم خون آشام و شهریاری خونخوار باشند ، ملت بلوچ دیگر نمی خواهند قاتلانی چون جعفری و صفوی و رادان و احمدی مقدم برای این ملت تکلیف تعیین کنند.
امروز ملت بلوچ نیازی به نسخه پیچی های بیگانگان ندارد ، امروز صدای هر جوان بلوچ این است : اصلا بیگانگان چه کاره اند که در سرزمین ما بر ما حکم برانند و برای ما تکلیف تعیین کنند، چرا باید یک جوان بلوچ که صاحب و مالک بلوچستان است توسط یک سرباز بی سر و ته تهرانی و زابلی و .... مورد بازخواست قرار گیرد و چرا باید در بلوچستان قدرت در دست یک لر شیعه افراطی باشد و چرا باید مردم بلوچ از یک جنایتکار شیعه اتباع کنند.
امروز ملت بلوچ خواهان برچیده شدن قدرت زابلیها و متجاوزان است و می خواهد که فرزندان این دیار خود بر سرزمین خود حکومت کنن و هرگز دیگر راضی به استعمار بیگانگان نخواهند شد و آنگاه احمدی مقدم دم از امنیت آتی برای متجاوزان می زند که باید به ایشان بگویم شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لب لب خورد و گهی دانه دانه.
امنیت برای متجاوزان و زابلیهای جنایتکار تبدیل به یک رویا شده است که هرگز تعبیر نخواهد شد و هر روز بر حجم نا امنی برای متجاوزان افزوده خواهد شد و خانه های متجاوزان آتش زده خواهد شد و ثروتمندان متجاوز خلع ثروت خواهند شد و اموال بدست آمده از بلوچستان مصادره خواهد شد و بلوچستان تبدیل به جنهمی برای متجاوزان خواهد شد که همه را در شعله هایش خواهد سوخت.
آقای احمدی مقدم خوش باشد خوابی که دیده اید اما شما این خواب را پس از تاسوکی دیدید و اعلام کردید که ظرف چند ماه امنیت ایجاد خواهد شد و بلوچستان برای متجاوزان و زابلیهای جنایتکار به بهشت برین تبدیل خواهد شد اما این خواب تعبیر نشد که نشد و تا امروز جنازه های شما در بلوچستان تکه پاره می شود و به امید الله تا آزادی بلوچستان شما طعم امنیت را نخواهید چشید و باید هر روز تکه پاره های خود را جمع آوری کنید وبرایشان اشک بریزید که بسیار جنایت کردید و مردم صبر کردند اما دیگر صبری در کار نیست و آهنین پاسخ خواهید دید.
دلاور بلوچ

۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

ایران مقدس نیست


ایران مقدس نیست
هنگامیکه با برخی از دوستان از آزاد سازی سرزمین از اشغال رافضیان صفوی سخن می گویم آشفته می شوند و چنان خشمگین می شوند که گویا ایران با خلقت زمین و آسمان با نقشه فعلی بوده است و انگار ایران از مقدسات دینی و حفظ آن وحی منزل از آسمان است ، در صورتیکه چنین نیست و نه ایران طول تاریخ با نقشه فعلی بوده است و نه از مقدسات می باشد و نه حفظ آن وحی منزل از آسمان می باشد بالعکس مللی که امروزه در جغرافیای ایران جای دارند همیشه مورد تاخت و تاز متجاوزان و بیگانگان بوده اند و گاهی با تجاوز مرکزیها ضمیمه ایران می شده اند و گاهی هم به استقلال خود دست می یافته اند و خود حکومتهای خود را داشته اند چنانچه حکومت بلوچستان 80 سال پیش با قشون کشی رضاخان از بین رفت و باری دیگر بلوچستان ضمیمه ایران شد ، بنابر این نقشه فعلی ابدی و ازلی و از بدو خلقت و آفریده پروردگار نمی باشد بلکه نتیجه تجاوز و تعدی و استکبار و ظلم و ستم عده ای جنایتکار بوده است و از نظر شرعی و اسلامی حفظ ایران از واجبات نیست بلکه بالعکس پیامبر اسلام دعا فرمود که بارالها ایران را تکه پاره کن و با این جای تعجب است که برخی از علمای ما چگونه برای حفظ چنین ایرانی دعاء می کنند و استقلال ملل را را کفر و الحاد می نامند.
آیا این افراد دلیلی شرعی برای این امر دارند و یا فقط فکر و نظر و اندیشه خود را بیان می کنند ؟
من از این دوستان فاضل چند سوال دارم که می خواهم با دقت به آن بیاندیشند و به وجدان خود پاسخ دهند:
آیا حفظ ایران مهم تر است یا حفظ انسان که همه روزه فرزندان آدم در بلوچستان به بهانه های واهی و فقط به اتهام سنی بودن و بلوچ بودن اعدام و ترور و تیرباران می شوند؟
آیا حفظ ایران مهم تر است یا حفظ ناموس که ناموس ملت توسط ایرانیهای جنایتکار دریده شد و جنایتکاران وحشی به ناموس ما تجاوز کردند ؟
آیا حفظ ایران از دین ما ارزشی بالاتر دارد که دین ما را به استهزاء گرفته و هر روز با سرمایه بدست آمده از دریای ما علیه دین و مذهب ما فیلم وسریال می سازند؟
آیا حفظ ایران از قران عظیم الشان که در چاههای فاضلاب انداخته شد ارزشی بالاتر دارد و باید هر طور شده و لو به قیمت انداختن قران کریم در چاه فاضلاب از ایران حفاظت کنیم؟
آیا ارزش ایران از مقام عظیم اصحاب پیامبر هم بالاتر است که حرمت شکنی اصحاب پیامبر را بپذیریم و همچنان به ایران بچسبیم و تکه پاره شده آن را کفر والحاد بنامیم؟
آیا باید تکه پاره شدن نوجوانان و مردان و کتاب آسمانی را بپذیریم فقط به خاطر ایرانی که پیامبر اسلام دعای تکه پاره شدنش را کرد؟
والله من نمی دانم کجای این ایران مقدس است و چرا باید این همه به این ایران بچسبیم و چرا باید این همه بها بپردازیم؟!!!!
چرا باید صفویان کافر و رافضیان مرتد بر ما ملت مسلمان بلوچ حکم برانند و ما بردگان بدون چون و چرای آنان باشیم؟
چرا باید سرنوشت ما ملت مسلمان که خدواند گفته است باید خود در دست داشته باشیم بدست متجاوزان ظالم و ستمگری باشد که همه چیز ما را هدف و نشان گرفته اند و برای ما هیچ چیز نگذاشته اند؟
چرا باید از منبر مسجد برای حفظ ایرانی دعا کنیم که جز نکبت و ذلت و خواری ما چیزی از آن ندیده ایم چه زمانی که شاه حاکمش بود و چه الان که جنایتکاران حرفه ای خمینی حاکمش هستند؟
چرا نباید ما خودمان کشور خود را نداشته باشیم که خود بر آن حاکم باشیم؟
دلاور بلوچ