۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

ایجاد رعب یا مرعوب شدن از مردم


رژیم ایران با دستگیر کردن دهها جوان بلوچ به زعم باطل و خیال واهی اش می خواهد در ملت غیور بلوچ ترس و وحشت بیافریند و فضای رعب ایجاد نماید اما این برخوردهای ناشیانه و رفتارهای بزدلانه بیش از هر چیزی ترس و وحشت و مرعوب شدن خود رژیم را ثابت می کند که از ترس قیام مردمی و رشد اندیشه آزادی خواهی و آزادی طلبی به روشهای بزدلانه و غیر انسانی روی آورده است.
روزهای گذشته نیروهای رژیم که چندین ماه است تبلیغات وسیع و گسترده ای علیه جنبش براه انداخته اند و هر روز برنامه هائی از تلوزیون علیه جنبش پخش می شود از ترس پخش سی دی های جدید جنبش به تمامی مراکز سی دی فروشی و حتی به منازل مسکو نی حمله کرده اند و به بازرسی منازل پرداخته اند تا مانع پخش سی دی جنبش در شهرهای بلوچستان شوند و همچنین در اقدامی مماثل به نیروهای رژیم در یورش به منازل مسکونی مردم و زیر پا گذاشتن حرمت خانه مردم به جمع آوری دیش های ماهواره ای پرداخته اند و طی یک هفته صدها دیش ماهواره ای را جمع آوری نموده اند تا مردم از اخبار درست و حقائق با خبر نشوند.
این رفتارها و برخوردها و از سوئی دستگیری افرادی که هیچ گناهی جز قرابت و نزدیکی با اعضای جنبش ندارند نشانگر عمق وحشت و ترس رژیم می باشد و رژیم با چنین اعمال رذلی هرگز نمی تواند در مردم رعب و حشت بیافریند بلکه بیش از پیش مرعوب شدن خود را از مردم به نمایش می گذارد.
امروز رژیم به مانند حیوان درنده و زخم دیده ای می باشد که خود را در حال مرگ می بیند و هارگونه و دیوانه وار به این و آن حمله می کند اما همه می دانند که دیگر آخرین نفسهای این رژیم می باشد و مزدوران زابلی رژیم هم ترسیده اند که با نابودی رژیم چه بلائی سر آنان در می آید و شاید از الان به فکر باشند و دست به جنایت زنند اما جنایت علیه مردمی عادی جنگ را به بین مردم سوق خواهد داد و آنگاه زابلیها که 5 درصد می باشند به جز مرگ به چیز دیگری نباید فکر کنند.
دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: