۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

اهداف رژیم ولایت فقیه از ساخت دیوار حائل در بلوچستان اشغالی


طرح ساخت ديوار حائل از سال 85 بين مقامات ایران قوت گرفت و در سال 86 با افزايش و تشديد عملياتهااز سوي مبارزين جنبش مقاومت جندالله انسداد کامل مرزها در پارلمان رژیم تصویب شد و مبلغ صد ملیارد تومان برای دیوارکشی در بلوچستان تصویب شد که تاکنون 80 کیلومتر مرز بین دو بلوچستان شرقی و غربی با دیوار بتنی جدا از هم جدا شده است و این دیوارها، حدود دو متر ارتفاع دارند و بالای آنها دو ردیف سیم خاردار کشیده شده است و 460 کیلومتر از مرز کانال کشی شده است که آن هم به مثابه دیواری حائل و جدا کننده بین ملت بلوچ ساکن در دو سوی مرز می باشد و این جدا سازی همچنان ادامه دارد تا اینکه به طور کامل دو بلوچستان از هم جدا گردند.

هدف اصلی که رژیم از این کار دنبال می کند جلوگیری از عبور و مرور مبارزین از مناطق مرزی می باشد اگر چه رژیم در محافل خبری بیشتر به موضوع مواد مخدر می پردازد تا از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی کمک دریافت کند اما حقیقت این است که حمل و نقل مواد مخدر از اول انقلاب وجود داشته است و هیچ وقت رژیم برای مقابله با آن به دیوار کشی نپرداخته بود و این دیوار کشی دقیقا پس از آغاز مبارزات در بلوچستان و رشد روز افزون مبارزات و مقاومتها بود که رژیم را وادار کرد به ساخت دیوار حائل پرداخته تا شاید مبارزات در بلوچستان را متوقف نماید همانگونه که اسرائیلیها به همین دلیل به ساخت دیوار حائل در فلسطین اقدام نمودند.

اما در اینجا هدفهای نهان دیگری هم دنبال می شود که رژیم به طور کامل دنبال نابودی ملت بلوچ در سرزمینشان می باشد زیرا که روابط مردم بلوچ در دو سوی مرز موجب حفظ فرهنگ این ملت و همچنین موجب رشد بینش سیاسی ملت بلوچ می شد که این رژیم را به وحشت انداخته است و رژیم با ساختن دیوار می خواهد که ملت بلوچ را از نظر فرهنگی بیش از پیش ذوب در فرهنگ فارسی و مجوسی نماید وبدین صورت فرهنگ اصیل این ملت را از بین ببرد همانگونه که ما شاهد هستیم که فرهنگ بلوچی در بسیاری از نقاط بلوچستان اشغالی از بین رفته است و حتی تحصیل کردگان بلوچ توان نوشتن و خواندن به زبان خود را ندارند و اگر روابط بین ملت بلوچ در سوی مرز تقویت شود این خود بر حفظ فرهنگ تاثیر گذاشته و آنان را از ذوب شدن در فرهنگ فارسی محفوظ نگه می دارد.

این در حالی است که این دیوار بسیاری از مناطق ملت بلوچ را که مردم یک طایفه در آن زندگی می کنند به طور کلی از همدیگر جدا می کند به طور مثال منطقه ماشکیل که با ساختن دیوار حائل حتی بسیاری از خانواده ها هم از همدیگر جدا می شوند زیرا که بسیار هستند خانواده هائی که یک برادر آن سوی مرز و یک برادر این سوی مرز زندگی می کند و این دیوار بین دو برادر جدائی می اندازد و وحدت و یکپارچگی ملت بلوچ را از بین می برد که این خود مخالف با اصول انسانی و بین المللی است.

یکی دیگر از اهداف رژیم از ساخت دیوار حائل وابسته کردن ملت بلوچ به رژیم از نظر اقتصادی می باشد زیرا که ملت بلوچ همیشه از مرز به عنوان منبعی اقتصادی استفاده کرده اند زیرا که رژیم ایران که بلوچستان را در تصرف دارد هیچ گونه تلاشی برای ایجاد منابع اقتصادی در بلوچستان نکرده است و مجبورا مردم به مرز وابسته شده اند و از مرز برای رفع نیازهای اقتصادی خود استفاده می کنند و الان با مسدود شدن مرز و ساخته شدن دیوار حائل مردم از یک منبع اقتصادی محروم می شوند و نیاز و وابستگیشان به متجاوزان بیشتر می شود و باید هر طور شده در راستای اهداف متجاوزان حرکت کنند ورنه از گرسنگی می میرند.

از نظر بین المللی هم دیوار حائل ارزشی ندارد و کاری منافی با اصول بین المللی است زیرا این دیوار یک ملت و یک خانواده و دو برادر و یک سرزمین را به صورتی ناعادلانه از هم جدا می کند و اصلا قابل قبول نیست زیرا مرز در قوانین بین المللی عبارت است ازخطي كه يك سرزمين و يا يك محيط اجتماعي را از سرزمين و یا محيط اجتماعي ديگر، از لحاظ خصوصيات فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي ، نژادي ، مذهبي وبعضی‌ مشخصات ديگر جدا مي سازد و اینجا ما در دو سوی این مرز یک ملت با یک مذهب و با یک نژاد زندگی می کنیم و این دیوار ما را از همدیگر جدا می کند لذا باید در دادگاههای بین المللی پی گیری شود و دروغهای رژیم ایران در این باره افشاء شود.


همچنین این دیوار سبب می شود که آزادي‌هاي شخصي مردم بلوچ در دو سوی مرز از جمله حقوق رفت و آمد، حق كاركردن، حق تعيين سرنوشت، دسترسي به امكانات آموزشي، بهداشتي، درماني و ساير حقوق اوليه و بنيادين مردم بلوچ نقض شود و این خود منافی قوانین بین المللی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

دلاور بلوچ

رژیم تهران و تغییر بافت جمعیت بلوچستان


رژیم تهران و تغییر بافت جمعیت بلوچستان رژیم تهران چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب اهدافی همچون یکپارچه کردن ایران با حذف اقوام غیر فارس را دنبال نموده است و رژیم سابق در همین راستا نام شهرهای مناطق قوم نشین را تغییر داده و نامهای فارسی بر آنها نهاده تا بدین صورت فرهنگ و زبان آن اقوام را از اذهان پاک نموده و راه را برای ایرانی یکپارچه فقط برای قوم فارس هموار نمود.به طور مثال ما در بلوچستان می بینیم که نامهای شهرهائی مانند پهره و گه شستون و....تغییر داده شده اند که شاید به ظاهر مشکلی ندارد اما در حقیقت تغییر نام شهرها در نهان اهداف بزرگتری را مخفی نموده است و با گذشت زمان آن اهداف عیان می شوند.


یکی از کارهائی که رژیم تهران در سابق و الان بدان متوسل شده اند تا به زعم و خیالشان ایران را یکپارچه برای فارس و یا شیعه کنند اسکان دادن غیر بومیان مهاجر در این سرزمین بوده است که از زمان رژیم سابق با ایجاد پادگان نظامی و آوردن نظامیان شیعه از دیگر استانها به بلوچستان و بویژه قسمت شمالی بلوچستان و منطقه نصرت آباد سنجرانی (زابل) آغاز گردید و حتی بسیاری از افغانیهای شیعه مانند شهریاریها به این سوی مرز آورده شدند تا آله ای برای تهران جهت سرکوب ملت بلوچ باشند و و این اسکان دادن ها به سوی جنوب در حرکت بود و پس از نصرت آباد سنجرانی نوبت زاهدان یا همان دزآپ رسید و این روند تا انقلاب خمینی ادامه داشت.


قبل از انقلاب این امر خیلی ملموس نبود اما بعد از انقلاب خمینی و افزوده شدن فاشیسم مذهبی بر فاشیسم ملی و وجود هر دوی آن در مهاجران و حکومت مرکزی ، آنان را واداشت تا برنامه ای گسترده در این راستا تدوین کرده و به اجرا بگذارند و این برنامه با تبلیغات گسترده مذهبی و گسیل داشتن شیعیان از نقاط مختلف ایران به بلوچستان و دادن امتیازهای مهم به آنان و محول کردن تمامی ادارات دولتی و مسئولیتها نظامی و بهداشتی و علمی به آنان ، بویژه زابلیها بلوچستان را برایشان تبدیل به بهشتی کرد که شیعیان از نقاط مختلف ایران عزم اینجا را می کردند و حتی کسانی که در مناطق خود به خاطر عدم لیاقت از دست آوردن شغل محروم بودند به بلوچستان می آمدند و اینجا نه تنها به آنها شغلهای مهمی داده می شد که از مزیتهای فراوانی برخوردار می شدند و این همه جزئی از برنامه ریزی بود تا مردم اصلی این سرزمین و مالکان واقعی آن در اقلیت قرار گیرند و مهاجران همه کاره این سرزمین شوند و امروز ما شاهد این امرو هستیم و حتی اخیرا زابلیهای مقیم زاهدان در پیام های تلفنی خود به یکدیگر توصیه می کنند به بلوچها زمین ندهید!!!


یعنی گویا الان بلوچها مهاجر شدند و زابلیها صاحب اصلی !!!!


مهم ترین اقدامات رژیم تهران برای تغییر بافت جمعیت بلوچستان عبارتند از :


1 : گسیل داشتن مهاجران به بلوچستان


2 : دادن مزیتهای زیاد به افرادی که از خارج بلوچستان برای کار به این استان بیایند


3 :وادار کردن مردم بلوچ به مهاجرت به خارج از کشور


4 :دادن تمامی امتیازها شهرکهای صنعتی و .. به غیر بومیان و محروم بودن ملت بلوچ از هر گونه سرمایه گذاری تا اندازه ای که 70 در صد جمعیت بلوچ زیر خط فقر زندگی می کنند.


5 :همجه شدید متجاوزان به زبان و فرهنگ و مذهب و عقیده مردم تا راه مهاجرت را در پیش گیرند یا در فرهنگ متجاوزان ذوب شوند


6 :تغییرات شهری و روستائی بر اساس منافع متجاوزان تا مردم بلوچ در این تغییرات بهره ای نبرند و بر قدرت متجاوزان افزوده شود به طور مثال با اینکه میرجاوه و نصرت آبادجمعیت قابل ملاحظه ای دارند اما در تقسیمات سیاسی جزو خاش محسوب می شوند و یا نیکشهر جزو چابهار محسوب می شوند و در انتخابات یک نماینده از این دو شهر به مجلس راه می یابد اما از زابل که اکثر جمعیت آن را غیر بومیان تشکیل می دهند دو نماینده به مجلس می رود.


7 :ایجاد بندر آزاد چابهار و دعوت کردن از سرمایه داران غیر بومی برای سرمایه گذاری در بندر آزاد و حتی اخیرا خبر فروخته شدن بندر به طور خصوصی منتشر شده است که دست سرمایه داران غیر بومی را در منطقه به طور کامل آزاد گذاشته است.


8 : غصب زمینهای مردم بلوچ و ثبت آنها به نام شهرداری و واگذار کردن آنها با نرخهای پائین به غیر بومیان تا بیشتر تشویق شوند و دیگران را تشویق به آمدن به بلوچستان کنند.


9 : ایجاد دانشگاه بزرگ برای غیر بومیان و آوردن هزاران دانشجوی غیر بومی به بلوچستان که به بلوچستان رنگ و بوی فارسی داده شود


10 : برگزاری مراسم عزاداری و ماتم و نوحه و سینه زنی در خیابانهای بلوچستان و آویزان کرده تابلو های مخصوص شیعی تا به بلوچستان رنگ و بوی شیعی داده شود.


11 : نام گذاری خیابانهای شهرهای بلوچستان با نامهای فارسی و شیعی که هر کس از خارج بیاید این شهرها را فارسی و شیعی بداند.و.....رژیم تهران برنامه تغییر بافت جمعیت بلوچستان را بر خلاف موازین بین المللی ادامه می دهد ، زیرا قوانین بین المللی می گوید که اشغالگران حق ندارند املاك منقول يا غيرمنقول متعلق به افراد يا گروهها و سازمان‌ها را تصرف کرده و یا از بین برده و تخریب نموده و منهدم نمایند اما رژیم ایران مرتکب همه این جرائم شده و به جنایت علیه ملت بلوچ ادامه می دهد.


ملت بلوچ با هیچ قوم و مذهبی سر دشمنی و عداوت ندارد و فقط خواهان حفظ هویت و فرهنگ و مذهب خود هست اما اگر بنا باشد دیگران با تعدی و تجاوز این سرزمین را از ملت بلوچ بگیرند ،ملت بلوچ چنین اجازه ای نخواهد داد و در برابر متجاوزان و متعدیان خواهند ایستاد ، چرا که این سرزمین در طول تاریخ از آن ملت بلوچ بوده است و ملت بلوچ با خون خود این سرزمین را آبیاری کرده و براحتی آن را تحویل متجاوزان نخواهد داد.در آخر چند توصیه به نخبگان و پژوهشگران بلوچ می کنم :


1 : به این موضوع مهم یعنی تلاش رژیم ایران برای تغییر بافت جمعیت بلوچستان بپردازند و چند و چون این موضوع را مورد کنکاش قرار دهند تا مردم بلوچ از این دسیسته بیگانگان متجاوز مطلع شوند.


2 :به وضعيت جغرافيايی و جمعيتی کليه مناطق مسکونی بلوچستان پرداخته و آمار حقيقی جمعیت بلوچستان و جمعیت مهاجران را مورد بررسی قرار دهند.


3ـ دعوت از کليه سازمانهای بین المللی برای بررسی این موضوع و جنایات رژیم ایران در تصاحب زمینهای مردم بلوچ و واگذاری آن به غیر بومیان و قلع و قمع ملت بلوچ و جذب شیعیان ایران به این سرزمین جهت سرکوب ملت بلوچ برای جهانیان شرح گردد .
دلاور بلوچ

۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

ایجاد رعب یا مرعوب شدن از مردم


رژیم ایران با دستگیر کردن دهها جوان بلوچ به زعم باطل و خیال واهی اش می خواهد در ملت غیور بلوچ ترس و وحشت بیافریند و فضای رعب ایجاد نماید اما این برخوردهای ناشیانه و رفتارهای بزدلانه بیش از هر چیزی ترس و وحشت و مرعوب شدن خود رژیم را ثابت می کند که از ترس قیام مردمی و رشد اندیشه آزادی خواهی و آزادی طلبی به روشهای بزدلانه و غیر انسانی روی آورده است.
روزهای گذشته نیروهای رژیم که چندین ماه است تبلیغات وسیع و گسترده ای علیه جنبش براه انداخته اند و هر روز برنامه هائی از تلوزیون علیه جنبش پخش می شود از ترس پخش سی دی های جدید جنبش به تمامی مراکز سی دی فروشی و حتی به منازل مسکو نی حمله کرده اند و به بازرسی منازل پرداخته اند تا مانع پخش سی دی جنبش در شهرهای بلوچستان شوند و همچنین در اقدامی مماثل به نیروهای رژیم در یورش به منازل مسکونی مردم و زیر پا گذاشتن حرمت خانه مردم به جمع آوری دیش های ماهواره ای پرداخته اند و طی یک هفته صدها دیش ماهواره ای را جمع آوری نموده اند تا مردم از اخبار درست و حقائق با خبر نشوند.
این رفتارها و برخوردها و از سوئی دستگیری افرادی که هیچ گناهی جز قرابت و نزدیکی با اعضای جنبش ندارند نشانگر عمق وحشت و ترس رژیم می باشد و رژیم با چنین اعمال رذلی هرگز نمی تواند در مردم رعب و حشت بیافریند بلکه بیش از پیش مرعوب شدن خود را از مردم به نمایش می گذارد.
امروز رژیم به مانند حیوان درنده و زخم دیده ای می باشد که خود را در حال مرگ می بیند و هارگونه و دیوانه وار به این و آن حمله می کند اما همه می دانند که دیگر آخرین نفسهای این رژیم می باشد و مزدوران زابلی رژیم هم ترسیده اند که با نابودی رژیم چه بلائی سر آنان در می آید و شاید از الان به فکر باشند و دست به جنایت زنند اما جنایت علیه مردمی عادی جنگ را به بین مردم سوق خواهد داد و آنگاه زابلیها که 5 درصد می باشند به جز مرگ به چیز دیگری نباید فکر کنند.
دلاور بلوچ

۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

دستگیری افراد بی گناه اوج ترس و وحشت رژیم را به نمایش می گذارد


در حالیکه رژیم ایران در بدترین وضعیت به سر می برد و با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم می کند بلوچستان هنوز یکی از جدی ترین بحرانهای پیش روی رژیم می باشد و ترس و وحشت سران رژیم را فرا گرفته است و می ترسند که وضعیت مرکز و همچنین تزلزل نظام سبب قیام مردمی در بلوچستان نشود و تظاهرات چند ماه پیش زاهدان و غلبه مردم بر شهر و تصرف پاسگاه شیر آباد و پایگاه بسیج خیام و تسلط بر شاهراههای مواصلاتی تمام بافته های نظام را به هم ریخت و آنچه آنان گمان می کردند که غیرت و شهامت و شجاعت مردم را سلب کرده اند را ابطال نمود به همین خاطر با پایان یافتن انتخابات رژیم و مزدوران زابلی که در تظاهرات زاهدان مغلوب شده بودند به فکر افتاده اند تا باری دیگر با جنایت و کشتار و قتل و اعدام از مردم انتقام گیرند و ترس و وحشت بیافرینند اما زهی خیال باطل چون همه مردم بلوچستان به خوبی می دانند که رژیم می خواهد ترس ایجاد کند و اقتدار پوشالی خود را به نمایش گذارد و به همین خاطر مردم دیگر ترس را کنار گذاشته و به میدان آمده اند و هر جنایتی موجب بیداری بیشتر و افزایش محبوبیت جنبش در سطح جامعه می شود.
این دستگیر کردنها و بازداشتها بیش از آنکه در مردم بلوچستان ترس بیافریند نشانگر ترس و وحشت رژیم از جنبش و مردم بلوچستان می باشد ، امروز رژیم چنان بدبخت و بیچاره شده است که برای تائید خود از کسانی که طبق قانون خود رژیم مجرم هستند و در انتظار اعدام به سر می برند استفاده می کند و از سوئی چنان بدبخت که پیرمردهای 60 ساله را به اتهام همکاری با جنبش دستگیر می کند و این اوج بدبختی و ذلت و خواری رژیم را ثابت می کند.
دستگیر کردن اعضای خانواده مبارزان راه را برای برخورد با تمامی غیرنظامیان زابلی باز کرده است و حمله به غیرنظامیان متجاوز را موجه می کند زیرا افراد دستگیر شده همه غیر نظامی و اتهامشان فقط قرابت و نزدیکی با مبارزان می باشد و زابلیها باید گور خود را بزنند و شاید رژیم می خواهد که مردم بلوچ نسل زابلیها را از بین ببرند و به همین خاطر افراد بی گناه را دستگیر و شکنجه می کند تا مردم بلوچ را وادار به اقدام بالمثل نماید زیرا کسانی که دستگیر و شکنجه می کنند برادران و اعضای خانواده همین زابلیهای عادی هستند و از آسمان نیامده اند و راهی جز انتقام از زابلیها پیش روی مردم بلوچ قرار ندارد پس یا زابلیها راهشان را از رژیم جدا کرده و علیه این جنایتها اعتراض می کنند و اعضای خانواده خود را مجبور به ترک نظام کنند و یا برای کشته شدن آماده شوند چون در کشتار و اعدام و شکنجه جوانان بلوچ شریک هستند و مجرم هستند و باید به سزای اعمال خود برسند.
دستگیر کردن جوانان نشانگر اوج ترس و وحشت رژیم می باشد که چنان دیوانه وار به منازل مردم حمله می کنند و بی رحمانه و وحشیانه به مردم حمله می کنند و افراد عادی و کسانی که هیچ جرمی نداشته اند را فقط به خاطر سنی بودن و بلوچ بودن دستگیر می کنند.
ترس و وحشت رژیم از قیام مردمی به وضوح دیده می شود و هر شخص می تواند ترس و وحشت رژیم را در عملکرد وحشیانه و بزدلانه رژیم مشاهده نماید.
دلاور بلوچ

۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

نمایش اعترافات دیکته ای جوانان مظلوم نشانگر اوج انقلاب فکری مردم بلوچ می باشد

نمایش اعترافات دیکته ای جوانان مظلوم نشانگر اوج انقلاب فکری مردم بلوچ می باشد

رژیم ولایت فقیه دست از پا گم کرده و قدرت و محبوبیت روز افزون جنبش مقاومت جندالله در بلوچستان سران نظام را به وحشت انداخته است و این بار مزدوران بیت رهبری که به یقین درک کرده اند که دیگر جندالله در قلوب مردم جای گرفته است به ترفندی جدید متوسل شده و تمامی سپید ریشان و بزرگان و علمای بلوچ را جمع نموده و جوانان مظلومی که مدتها در سیاهچالهای وزارت اطلاعات بوده و به هزاران روش شکنجه شده و تهدید به اعدام شده اند را در این جمع حاضر کرده اند تا با اعترافات دیکته ای علماء و بزرگان که قلبا همراه با جنبش هستند را نسبت به اهداف جنبش بدظن نموده و به آنان القاء کنند که جنبش وابسته به غرب و امریکاست.
گذشته از هر چیز این گونه جلسات برگزار کردن و از علماء و بزرگان دعوت کردن و احضار زندانیان نشان می دهد که جنبش تا عمق جامعه نفوذ نموده و علمای بزرگوار و بزرگان و معتمدان قوم را تحت تاثیر قرار داده است که رژیم با برگزار کردن نمایشهای کودکانه می خواهد جلوی این نفوذ را بگیرد اما زهی خیال باطل که هیچ قدرتی را توان ایستادگی در برابر حق نیست و رژیم با هزینه کردن ملیاردها دلار تاکنون نتوانسته با جنبشی که از هیچ حمایت خارجی برخوردار نیست و فقط تکیه اش بر خداست و در بدترین وضعیت مادی به سر می برد و از کمترین امکانات بی بهره است مقابله نماید و این نشان از حقانیت جنبش است که با هیچ در برابر قدرت شیطانی ایستاده است و قدرتش را به چالش کشیده است و رژیم با تبلیغات ملیاردی نتوانسته این صدای حق را خاموش کند.
اما اعترافات جوانان مظلوم و ستمدیده که تحت فشار روحی گرفته شده برای مردم هیچ ارزشی ندارد و مردم ایران با چنین ترفندهای احمقانه ای آشنا هستند و همه ملت می دانند که به این جوانان گفته شده که اعتراف به جرم کنند و علیه جنبش و رهبر جنبش سخن گویند و جنبش را متهم به وابستگی به غرب نمایند تا از اعدام نجات یابند.
و این روش کهنه شده و دیگر تاثیری بر مردم ندارد و در گذشته هم با مولانا نظر محمد دیدگاه که یک عالم برجسته و پرهیزگار و مخلص بود چنین شد و فقط به خاطر انتقاداتش از رژیم دستگیر شده و شکنجه و سپس در تلوزیون حاضر شده و اعتراف به ناکرده ها نمود.
و این گونه اعترافات به اندازه ای بی وقع شده که علمای بزرگ تشیع و ارکان نظام مانند آیت الله صانعی و موسوی و کروبی و آیت الله منتظری چنین نمایشهائی را دروغ و مکر و فریب نامیده و گفته اند که چنین اعترافاتی هیچ ارزش شرعی و عقلی ندارد.
رژیم با چنین روشهای احمقانه ای هرگز به اهداف پلید و شیطانی اش نائل نمی گردد و تاکنون رژیم همه راهها را و ترفندها را آزموده و همه جا با شکست مواجه شده است و را عقلانی فقط دست کشیدن از ظلم و جنایت و سپرده سرنوشت مردم بدست خودشان است دیگر راهی پیش روی ولایت فقیه وجود ندارد.
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ اسفند ۲۹, پنجشنبه

مصاحبه صوتي دكتر ملازاده و امير عبدالمالك ريگي


مدت زمان مصاحبه : 24 دقيقه
حجم فايل : 2 مگ

لينك دانلود :
http://www.4shared.com/file/93209652/d8698499/amir-molla-yasin.htmlمصاحبه در تاريخ بيست و پنجم اسفند ماه سال 87
انجام شد

توصيه امير عبدالمالك ريگي به جوانان اهل سنت ايران
جنگ در همت آباد پانزده كيلومتري زاهدان و به هلاكت رسيدن ده ها تن از
نيروهاي سپاه و پيروزي گروه جندالله
شهادت مظلومانه دو عالم و مولوي گران قدر بلوچستان
حقايق از زبان سردار امير عبدالمالك ريگي فرمانده گروه جندالله
خواري و پستي نيروهاي دشمن
و....
در اين سخنراني بيست و چهار دقيقه اي موجود ميباشد


تهيه كننده: ياسين

فالله خير الحافظ و هو الرحمن الرحمين

۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه

شکست رژیم ایران در جنگ با جندالله


شکست رژیم ایران در جنگ با جندالله
خوب به یاد داریم که سرکردگان جنایت پیشه ولایت فقیه از رسانه های اعلام کردند که جندالله را از بین برده اند و دیگر توان عملیاتی ندارد البته که خود می دانستند دروغ می گویند ولی به خاطر اینکه رسوا نشوند و به خورد مردم چیزی دهند چنین ادعا می کردند اما باری دیگر عملیاتهای جنبش با اقتدار تمام در بلوچستان خواب از چشمان متجاوزان جنایتکار پراند و در طول یک ماه مبارزان چندین عملیات را به اجرا گذاشتند.
عملیات اول عملیات افتخار آمیز استشهادی شهید عبدالغفور ریگی بود که در وسط شهر سراوان و با وجود هزاران نیروی امنیتی و نظامی به اجرا در آمد و صدها پاسدار جانی را راهی جهنم نمود و عملیات دوم باز هم در سراوان به وقوع پیوست و دو خودروی حامل 14 پاسدار منفجر و همه پاسداران به هلاکت رسیدند و عملیات سوم در زاهدان و آن هم در مرکز شهر و روز 22 بهمن بود که مبارزان بمبی را در حساس ترین نقطه امنیتی و نظامی و در مسیر رژه نیروهای نظامی کارگذاشته بودند که به علت حضور مردم هنگام رژه مبارزین بمب را منفجر نکردند و چهارمین عملیات در کشتگان سراوان و در مسیر نیروهای رژیم بمبی کنار جاده ای کارگذاشتند که منجر به هلاکت 9 پاسدار رژیم و انهدام یک خودروی رژیم شد.
این عملیاتهای پی در پی از سوئی اقتدار روز افزون جنبش جندالله را به نمایش می گذارد و از سوئی ضعف و شکست رژیم را در تمامی عرصه ها ثابت می کند،رژیمی که صدها ملیارد تومان برای مقابله با جندالله هزینه کرده است و همکاری کشور قدرتمند روسیه کمونیست را در کنار خود داشته است هنوز موفق به ابتدائی ترین طرحهای خود نشده است و در هر میدانی مفتضحانه با شکست مواجه می گردد و مجبور به عقب نشینی می شود چنانچه اخیرا باز دست به دامن روسیه شده و درخواست کمک کرده است وفرماندهی مرزبانی روسیه اخیرا به بلوچستان دعوت شده و طبق گزارش خبرگزاری ایرنا قول همکاری لجیستیکی و آموزشی به مرزبانان ایرانی داده است.
این اوج شکست و رسوائی رژیم را در برابر مبارزین می رساند و مبارزین همچنان با تکیه بر الله و بدون دریافت هیچگونه کمکی به مبارزات خود ادامه می دهند و بحمدالله جوانان غیور و مومن بلوچستان از هر کارزاری با پیروزی بازگشتند و رژیم حتی حاضر نشده است اسامی کسانی را که برایش خدمت می کنند را ارائه دهد و هلاک شدگان خود را به نام شهید گمنام در شهرهای مختلف غالب می کند.
افراد شرور و خون آشامی همچون شهریاری هم که شکست خود را می بینند خفه خون گرفته اند و حتی بلوچستان را ترک داده اند و فعلا فقط در فکر نجات خود و خانواده خود هستند.
اینها خوب بدانند که این آتش همچنان در حال شعله ور شدن است و تا زمانیکه خانه های شهریاریها را ویران نکند خاموش نخواهد شد.
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند مبارزان جنبش مقاومت در یک عملیات انفجاری 9 تن از پاسداران رژیم را به هلاکت رساندند.
مبارزان جنبش با کارگذاشتن بمب کنار جاده ای در مسیر نیروهای نظامی رژیم نزدیک قرارگاه کشتگان منطقه حفاظتی سراوان یک خودروی حامل پاسداران را منفجر نمودند که در این انفجار خودرو کاملا منهدم گردید و سرنشینان خودرو که 9 پاسدار بودند به هلاکت رسیدند.
جنبش مقاومت باری دیگر به رژیم هشدار می دهد که دست از جنایت و کشتار مردم بردارد و گرنه منتظر حملات بعدی باشد.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

فیلم کامل عملیات استشهادی سراوان را با فرمت موبایل دانلود نمائید و برای همه بلوتوث کنید


فیلم کامل عملیات استشهادی سراوان را با فرمت موبایل دانلود نمائید و برای همه بلوتوث کنید.

از همه جوانان بلوچ و اهلسنت می خواهم که این فیلم را به همه بلوتوث نمایند:


جهت دانلود بر لینک زیر کلیک نمائید.


Movie1-2.3gp

۱۳۸۷ بهمن ۱۰, پنجشنبه

اطلاعیه جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

بسم الله الرحمن الرحیم
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که شامگاه روز سه شنبه 8 بهمن 87 دلاورمردان شاخه نظامی شهید عمران اسفندکی با کار گذاشتن دو بمب کنار جاده ای در مسیر سراوان _ اسفندک دو عدد خودروی حامل نیروهای رژیم را منهدم نمودند که تمامی سرنشینان این دو خودرو به هلاکت رسیدند.
این دو خودرو حامل 14 پاسدار رژیم بودند که در حال عبور از جاده سراوان _اسفندک بودند و همه پاسداران این دو خودرو به هلاکت رسیدند.
جنبش مقاومت ضمن تبریک گفتن این عملیات به مردم بلوچستان و ایران به نیروهای رژیم هشدار می دهد که از ظلم و جنایت دست بردارند و در غیر این صورت هر روز و در انفجارها به هلاکت خواهند رسید.
این اطلاعیه به خاطر خارج شدن مبارزان از منطقه با تاخیر صادر شد و بحمدالله تمامی مبارزان بعد از عملیات به پایگاههایشان در کوههای بلوچستان بازگشتند.

جنبش مقاومت مردمی ایران

۱۳۸۷ بهمن ۷, دوشنبه

پیام رهبر جنبش مقاومت امیر عبدالمالک بلوچ به مناسبت عملیات پیروزمندانه جوانان بلوچستان


بسم الله الرحمن الرحیم
پیام رهبر جنبش مقاومت امیر عبدالمالک بلوچ به مناسبت عملیات پیروزمندانه جوانان بلوچستان

بنده عملیات افتخار آفرین و غرورانگیز رزمندگان مبارزین ایران _واحد بلوچستان را تبریک گفته و از ایزد منان برایشان توفیق مزید و پیروزی در هر کارزاری را خواهانم.
قلبا از این عملیات پیروزمندان مسرور شده و از جوانان غیور که چنین افتخاری آفریدند سپاسگذارم باید مردم بلوچ و جامعه اهلسنت ممنون فداکاریهای سربازان دلیری باشند که در ره عزت و آزادی از خود مایه گذاشته و دشمنان را در هر میدانی مفتضحانه شکست داده و برای ملت خود عزت و سربلندی می آفرینند.
این عملیاتها جهت دفاع از دین و عزت و ناموس مردم انجام می گیرد و به امید الله با اقتدار و تا سرنگونی رژیم جهل و جور ولایت فقیه ادامه خواهند یافت.
و من به رژیم هشدار می دهم که دست از جنایت و کشتار بردارد و اگر رژیم همچنان مثل گذشته تاریکش به ظلم و ستم ،تجاوز و توهین ،استبداد و تحقیر مردم ادامه دهد بداند که جوانان بلوچ و سنی به عقب نخواهند نشست و متحد و یکپارچه به تنه لرزان رژیم حمله خواهند کرد و به امید الله این جرثومه فتنه و فساد را از بیخ خواهند کند.
بنده در این سطور پیامی به ماموران رژیم دارم وبه آنان می گویم بلوچستان را ترک کنند همانگونه که بسیاری از پاسداران پس از عملیات استشهادی سراوان از مقام خود استعفا دادند و اگر در بلوچستان بمانند امروز و یا فردا هلاک می شوند و در این دنیا ذلیل و خوار و همچنین در آخرت به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد.
پاسداران فریب نیرنگهای آخوندهای بی دین را نخورند و فکر نکنند با کشتن انسانهای مظلوم و بی پناه به بهشت می روند ! هرگز چنین نیست و کسانیکه ظلم و جنایت کنند آینده ای تاریک پیش رو دارند.
شما پاسداران و نیروها همیشه فریب خورده اید و کشته شده اید هزاران نفر از شما در گذشته کشته شده اند و در آینده هم کشته می شوند و آخوندهای جمکرانی به عیش و هوسرانی و جمع ثروت مشغول هستند و هدفشان نه اسلام و نه اهلبیت که حفظ قدرت وثروت می باشد پس چرا شما خود را قربانی آخوند جنایتکار خامنه ای و دار و دسته اش می کنید، من از شما می خواهم بلوچستان را ترک کنید و گول وعده های دروغین عده ای آخوند از خدا بی خبر و جانی را نخورید و اگرنه سوگند به الله که با رسوائی به هلاکت خواهید رسید.
به خدا سوگند که حسین رضی الله عنه و اهلبیت از این جنایتکاران و اعمالشان بیزارند و اگر امروز حسین زنده می بود علیه خامنه ای قیام می کرد زیرا یزید به مراتب بهتر و عادلتر از این جانی و خونخوار بالفطرت بود ولی حسین فقط به خاطر ایجاد جامعه ای مبنی بر عدالت و برابری و پاک از استبداد و سلطنت و خودخواهی قیام نمود و جانش را فدا نمود و یزید نه به اندازه این ظالمان انسان کشته بود و نه مانند این جنایتکاران قران زیر خاک و مسجد آوار نموده بود ،پس بهتر است به هوش آئید و خود را قربانی هوس این جنایتکاران ننمائید.

پیام من به مردم این است که فریب دروغها و تبلیغات دروغین رژیم که خود را حامی قدس و مردم فلسطین می داند رانخورند چگونه این رژیم از فلسطین حمایت می کند در حالی که در یک سال بیش از هزار جوان بلوچ از اقشار مختلف دانشجو و طلبه و عالم و .. را به دار زده است و دهها عالم اهلسنت را به زندان انداخته است که تاکنون بسیاری از علمای اهلسنت کردستان و خراسان در زندان به سر می برند و مساجد و مدارس را با خاک یکسان نموده است و کتاب الله قران کریم را در چاههای فاضلاب دفن نموده است.
آیا این اعمال رژیم جنایت نیست ، آیا این اعمال ظلم نیست ،آیا اهانت به اسلام و قران نیست؟
دفاع از فلسطین حربه و نیرنگی است برای فریب مسلمانان تا مذهب صفوی و خرافاتی و جمکرانی خود را صادر نمایند .
مردم باید هوشیار و بیدار باشند و مسائل را تحلیل و بررسی نمایند و تنها به مشاهده و شنیدن اخبار از رسانه های رژیم که سراسر دروغ و افترا و مکر و حیله است اکتفا ننمایند زیرا این رسانه ها کاری جز تخدیر افکار مردم و فریب دادن اذهان عمومی ندارند، مردم بدانند که اساس و بنیاد این رژیم بر دروغ و تقیه و نفاق است و حتی دروغ و فریب در مذهب این رژیم اجر و پاداش دارد و اینها برای بقای خود روایات دروغینی ساختند که( لا دین لمن لا تقیة له) یعنی هرکس دروغ نگوید دین ندارد.لذا مردم باید خود مسائل را بررسی نموده و تحلیل نمایند و در این میان علماء و اندیشمندان وظیفه ای مهم بر عهده دارند که به روشنگری بپردازند و حقائق را برای مردم بیان دارند.
از سوئی رژیم با ایجاد فشار بر مردم می خواهد مردم را از مبارزه دور نماید که هوشیاری مردم را می طلبد که در راه مبارزه برای عزت و آزادی همانگونه که مبارزان جانهای خود را فدا می کنند بخشی از مبارزه که همان تحمل سختیها و فشارهاست بر مردم است و ملتی که سختیها و مشکلات را پشت سرنگذارد هرگز به عزت و آزادی نمی رسد.

ما در حال نبرد با رژیم هستیم و الحمدلله که رژیم در این نبرد با شکست مواجه شده است و در تمامی اهداف خود ناکام مانده است به طوری که رژیم از آغاز مبارزه در بلوچستان سه هدف را پیش روی خود قرار داد:
1:تخریب چهره جنبش در سطح جهانی
2: ایجاد فاصله بین مردم و جنبش
3: از بین بردن جنبش
و سپاس می گویم الله را که رژیم در اهداف سه گانه با شکست مواجه شد و با تلاشها و کوششهای جوانان رژیم حتی به یکی از اهداف طراحی شده خود نائل نگردید و جنبش در سطح جهانی مسئله بلوچستان و اهلسنت را مطرح نمود و افکار عمومی جهان را با خود همسو نمود و در داخل رژیم با فشارهای زیاد و دستگیریهای فله ای هدف فاصله انداختن بین جنبش و مردم را دنبال نمود که باز هم ناکام شد و امروز جنبش دارای محبوبیتی بیش از گذشته است و همه جوانان خواهان پیوستن به جنبش هستند و اما رژیم با اعدامها و کشتارها و هزینه میلیاردها دلار و اجیر کردن هزاران مخبر نتوانست جنبش را از بین ببرد و امروز جنبش با اقتداری بیش از دیروز به مبارزه ادامه می دهد رژیم با اعدام جوانان می خواست ترس از مرگ ایجاد نماید اما جوانان جنبش با اهدای جان خود نشان دادند که جان در ره دین و عزت و آزادی برایشان مهم نیست.
یک عملیات استشهادی تمامی برآوردهای رژیم و تحلیلهایشان را باطل کرد و ترس و وحشت در سراسر ارکان نظام انداخت طوری که رهبر جنایتکار نظام خامنه ای خود دست به کار شده و از ایادیش در بلوچستان خواسته است به هر صورت ممکن و با هر هزینه ای که بشود جلوی مبارزه را بگیرند.
آری مبارزان بارها از من خواستند که آنها را برای عملیات استشهادی بفرستم اما من انکار می کردم تا اینکه برادر عزیزم عبدالغفور بر این امر خیلی اصرار نمود وپافشاری نمود و من اجازه دادم چون به این امر اعتقاد و یقین دارم تا زمانیکه خود را فدا نکنیم به عزت و آزادی نمی رسیم و شهید عبدالغفور با فدا کردن جان خود به رژیم و به ملتش ثابت کرد که یک روز زندگی با عزت و شیرگونه بهتر از هزار سال زندگی پر خفت و روبه گونه است.
شهید عبدالغفور آرمان جوانان و دلاوران جنبش را به نمایش گذاشت که هیچ ترسی از مرگ ندارند و با سرور و شادمانی به سوی مرگی می روند که در راه الله و رسیدن به عزت و آزادی باشد و من به پاسداران رژیم می گویم:سوگند به ذات الله که ما مرگ در راه هدف و آرمان را به همان اندازه که شما بزدلان زندگی را دوست دارید دوست داریم و به چنین مرگی افتخار می کنیم و یقین داریم که این مرگ نیست بلکه زندگانیست و به وعده های الهی برای شهداء یقین داریم.
جهاد و شهادت تا رسیدن مردم به عزت و آزادی ادامه خواهد یافت و باید هر ملتی به حق تعیین سرنوشت خود برسد و ما به هیچ صورت نمی پذیریم که سرنوشت ما در دست کافران متجاوز و ستمگر باشد و این حق ماست که خود بر سرزمین و سرنوشت و ثروتهای خدادادی خود حکومت نمائیم.
به مردم یاد آور می شوم که امروز ما در بردگی و بندگی متجاوزان به سر می بریم و بیگانگان بر ما حکم می رانند و سرنوشت ما بدست دیگران است و ما در سرزمین خود تحقیر و تذلیل می شویم و امروز همه اقشار جامعه اعم از دانشجو و کارمند و عالم و عموم مردم توسط متجاوزان تحقیر می شوند و شما مردم این را خوب لمس می کنید که چگونه در ادارات و دانشگاهها و مراکز دولتی با شما برخورد می شود طوری که شما خود را بیگانه می پندارید و متجاوزان را مالکان خود می دانید ،من از شما سوال می کنم که آیا این گونه با ذلت و تحت بردگی متجاوزان زندگی کردن درست است؟
و آیا اینگونه با خفت زندگی کردن جوانمردی است؟
تا کی باید تحقیر و تذلیل را بپذیریم؟
تا کی؟
کمی به خود آئید و بیاندیشید که چرا چنین است و چرا ما از آنچه برما می رود بی تفاوت هستیم و تدبیری برای رهائی نمی اندیشیم؟
مبارزان جنبش با شکست رژیم در تمامی عرصه ها ثابت کردند که تنها راه نجات از این زندگی برده گونه و رسیدن به عزت و آزادی جهاد و مبارزه است و باید همه ملل ایرانی و خصوصا مردم بلوچ بپاخیزند تا خود سرنوشت خود بدست گیرند و از بردگی و زندگی پر ذلت نجات یابند.
در این میان علمای کرام وظیفه ای بس مهم بر عهده دارند و سکوت آنان گناهی نابخشودنی است و باید علمای کرام قدرت ایمانی خود را به نمایش بگذارند زیرا آنان وارثان قران و سنت هستند و قران و سنت بزرگترین قدرت و انرژی را دارند و علمای کرام باید با تکیه بر قران و سنت به مقابله با ظلم و ستم برخیزند.
در این پیام جا دارد از شهدای عزیز یاد کنم که چگونه با عزم راسخ پا به میدان مبارزه نهادند و چگونه عاشقانه جان خود را به پروردگارشان تقدیم نمودند و چگونه حماسه آفریدند ، نامشان برای همیشه در تاریخ این سرزمین باقی خواهد ماند و آنان بهترین الگو برای جوانان بلوچ و اهلسنت هستند زیرا آنان فرهنگ جهاد و شهادت را در بلوچستان بنیاد نهادند یادشان گرامی باد

یا زندگی با عزت ، یا مرگ با شرف
عبدالمالک بلوچ
(رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران جندالله)
۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

این آتش شما را می سوزاند

این آتش شما را می سوزاند.....
آتش خشمی که از سالیان زیر خاکستر بوده شعله بر افراشته و زبانه هایش به کاخهای ظالمان متجاوز سرک می زند و هشدار می دهد که عنقریب این آتش شما را می سوزاند و بلکه خاکسترتان کرده و نابودتان می کند....
هر جنایتتان اخگریست و دمیدنی بر اخگرها که نهایتش برای متجاوزان بس تاریک و هولناک است و.....
دیگر آتش شعله ور شده و تنها یک شعله آن سراوان را بر شما تار نمود و وجود ناپاکتان را پاره پاره نمود که قطعات را از بالای بام خانه های مردم جمع آوری می نمودید ........
دیگر به پایان راه خود رسیده اید و دیگر ظلم پذیری بس است که هنگام انتقام است و سزا ..
جنایت بس است که جنایتکار باید در میدان عدل بلوچستان بر چوبه دار باشد .....
تجاوز رو به پایان است که متجاوزان بر چوبه های دار می باید....
آری بلوچستان دیگر همه تن بپا خواسته و بلوچستان امروز رهبری دریافت کرده که تاریخش مثلش ندیده و به امید الله و در سایه رهبری امیر عبدالمالک ما پیروزی و آزادی خود را جشن خواهیم گرفت.
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ دی ۲۷, جمعه

آتش خشم مردمان دیار ایمان و مقاومت

آتش خشم مردمان دیار ایمان و مقاومت

براستی که نمی دانستند چنان زبونانه در شعله های آتش خشم مردمان این دیار ، دیار ایمان و مقاومت ، دیار غیرت و شهامت ، دیار مردانگی و شهادت ، دیار اسلام و قرآن تبخیر شده و به هوا می روند...
مغرورانه نعره مستانه سرداده و با نخوه و غرور می گفتند نام بلوچ و سنی را از دیار بلوچستان می زدائیم و بی شرمانه (العیاذ بالله) قرآنها را زیر پاهایشان له کرده و مدرسه ها را با خاک یکسان نموده انگار ایمان مردمان این دیار را برای همیشه از بین برده اند.....
چنان دم از خاک و بوم می زدند که انگار بلوچستان ارث پدریشان است و بلوچ دیگر از جرات و شهامت تهی شده است و باید سربزیر کافران متجاوز باشد و از کافرانی که هیچ نسبتی با مردم مسلمان بلوچ ندارند فرمان برند و هیچ نگویند .....
و چنان بازار ظلم و ستم و تجاوز گرم کرده بودند و بر سر کودک و پیر و زن می زدند که شاید دیگر چیزی به نام غیرت در این قوم همیشه غیور مانده باشد....
آری علاوه از اشغالگری و تصاحب سرزمین مادری ملت بلوچ که هیچ ربطی به تهران نداشته و تهران را هرگز حقی بر این سرزمین نبوده عرصه زندگی را برای مالکان این دیار چنان تنگ کرده اند که گویا بلوچ را هیج حقی در سرزمینش نیست و بلوچ خود را در سرزمینش بی یار و یاور و غریب و بیگانه بداند و بیگانگان را مالک سرزمینش بداند.....
اما تا کی
تا کی این ذلت باید ادامه داشته باشد ...
خیر دیگر خشم و نفرت از دشمنان دین و ملت تبدیل به آتشی شده که خانه ظالمان را در شعله های سوزانش خاکستر نموده و اثری از اجساد پلیدشان بر جا نخواهد گذاشت.....
دیگر بغض ترکیده و انفجارش پایگاههای دشمن را سرنگون کرده و گوشهای دشمنان را کر کرده و عقلهایشان را از سرشان پرانده که دیگر سکوت کرده اند.....
آری عملیات افتخار آفرین فرزند مومن و غیور سرزمین بلوچستان شهید عزت و آزادی لرزه بر تهران انداخت و کاخ آمالشان را فروریخت و این اولین شعله آتش بود که دیگر شعله هایش کاخهای دشمنان بلوچ و اهلسنت را با خاک یکسان خواهند کرد.....
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ دی ۲۵, چهارشنبه

الاحواز به سوی نبرد مسلحانه می رود

طبق گزارشهای رسانه های مختلف جوانان الاحواز در حال آماده شدن برای نبرد و رویاروئی با نظام ولایت فقیه می باشند و طی هفته گذشته چندین عملیات علیه مقامات دولتی و اشغالگران سرزمین ثروتمند و اشغال شده شان انجام داده اند.
چنانچه سایت تابناک وابسته به محسن رضائی فرمانده سابق سپاه پاسداران که عموما توجه امینیتی ویژه ای به تحرکات ضد نظام دارد در گزارشی در این مورد می نویسد:اقدامات آشوب گرانه در خوزستان (الاحواز )در روزهاي اخير به شدت افزايش يافته است.
تابناک در این ضمن به گروگان گرفته شدن یکی از کارمندان رژیم در منطقه توسط افرادی خبر می دهد که این گروگان گیری منجر به هلاکت کارمند رژیم می شود
تابناک ادامه می دهد :
در يك اقدام ديگر ، قاضي شريفي عصر ديروز هنگام ورود به خانه اش توسط عوامل ناشناس با شليك چندين گلوله كشته شده است. قاضي شريفي مستشار شعبه اول دادگاه تجديد نظر خوزستان بوده است.
و در گزارش مجموعه حقوق بشر در این مورد آمده است :امرالله شریفی ، قاضی 40 ساله دادگستری شهرستان اهواز سه شنبه 24 دیماه در منطقه کوی رمضان این شهر در حین رانندگی توسط دو ماشین دیگر با هویت نامعلوم سرنشینان آن محاصره گردید و طی تیراندازی و با اصابت 8 گلوله به سینه، جان خود را از دست داد.خانواده ایشان مدعی هستند این قاضی دادگستری پیشتر از سوی جریانات مسلح فعال در منطقه مورد تهدید قرار گرفته بود.
طبق گزراشهای دیگری طی هفته جاری چندین تن از اشغالگران الاحواز توسط افراد مسلح به هلاکت رسیدند و هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
به هر صورت تحرکات اخیر روزنه امیدیست که شاید الاحواز را تبدیل به جبهه ای جدید علیه نظام در کنار بلوچستان و کردستان نماید و نویدیست برای همه ملتهای تحت ستم ایران جریان مبارزه مسلحانه به خاطر پیروزی چشمگیرش در بلوچستان و تحت قیادت جندالله در حال درنوردیدن مرزهاست و رو به پیش می رود و باید ملل ایران همه دست در دست هم نهند و از هر سو رژیم را هدف قرار دهند و در صورت باز شدن جبهه های جدید نیروهای رژیم متشتت و متفرق شده و قدرتش از هم می پاشد.
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

خون شهیدان انقلاب می آفریند


خون شهیدان انقلاب می آفریند
امروزه سرزمین اسلامی بلوچستان با خون شهیدان آبیاری شده است و قطرات خون بهترین فرزندان این دیار به خاطر عزت و اقتدار ملت مسلمان بلوچ و برای دفاع از دین و قران و مسجد و مردم و ناموس بر زمین ریخته و این خونهای پاک انقلاب می آفریند
این خونها کاخ ستمگران را فرو می ریزد
این خونها پوزه ظالمان را به خاک می مالد
این خونها لرزه بر اندام جنایتکاران می اندازد
این خونها کافران را تار و مار می کند.
آری خون شهیدانی همچون ملا علی و شهید یاسر و صلاح الدین و شهید سیف الله و احمدجان و شهید الله نظر و تیمور و ناصر و خون شهید نونهال و نوجوانی مانند عبدالغفور ریگی وضع این ملت دگرگون سازد و راه عزت و آزادی را برایشان هموار می سازد.
خون شهیدان هرگز به باد نرفته و نمی رود و ملتی که خون خود را ارزانی نماید بی شک به عزت و آزادی و سربلندی و شرف خواهد رسید و ما امروز مفتخریم که ملت ما بهترین و لائق ترین و مومن ترین فرزندانش را در راه دفاع از عقیده و مردم مسلمان تقدیم نموده است و یقین داریم که به عنقریب به پیروزی خواهیم رسید.
به قول دوستی شهادت هر جوانی پیروزی را برای ما نزدیک تر می نماید و یقین و ایمان را ما به پیروزی می افزاید.
امروز بلوچستان ، بلوچستان دیروز نیست ،امروز بلوچستان زنده و فعال است ، بلوچستان حامل عقیده و ایمان است ، بلوچستان تبدیل به سرزمین شهدای مجاهد و مخلص شده است ،بلوچستان با هویت ایمانی و اسلامی بپاخواسته است تا با اهدای فرزندانش به سرزمینی پر افتخار برای جهان اسلام بدل گردد ،دیگر بلوچستان تحقیر و تصغیر شدنی نیست که نیست که شهیدانی چون احمد وفائیها و........... دارد
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

لشکر استشهادیون جندالله در راهست....


لشکر استشهادیون جندالله در راهست....
جنبش مقاومت جندالله اولین عملیات استشهادی خود را با موفقیت به اجرا گذاشت و پاسدارخانه سراوان را به خاک و خون کشید و یک نوجوان با اهدای جانش جان صدها جنایتکار فاشیست خونخوار را بستاند.
این عملیات در نوع خودش اولین عملیات استشهادی در تاریخ ایران بود و آغاز گر آن ملت مظلوم و ستمدیده بلوچ و جامعه اهلسنت ایران بودند زیرا دیگر راهی برای مقابله با فاشیستهای شیعی ایران وجود ندارد و این گونه با کمترین هزینه بزرگترین ضربه به نظام وارد می شود و هیچ قدرتی توان رویاروئی با لشکر استشهادیون را ندارد.

جندالله اعلام نمود که این اولین حمله است و این گونه حملات با شدت بیشتری ادامه خواهند یافت و با این اعلام یقینا حملات اسشتهادی در بلوچستان و سائر نقاط ایران شدت خواهند گرفت چرا که قبلا هم جندالله هشدار داده بود که حملات اسشتهادی را آغاز خواهد کرد اما دولتمردان بی توجه به هشدار به جنایت در منطقه و علیه اهلسنت ادامه دادند و با اولین حمله استشهادی به گونه ای مواجه شدند که هرگز فکرش را هم نکرده بودند و ناگهان صدها پاسدار خود را در میان خاک و خون و تبخیر شده یافتند و الان هم باید منتظر لشکر استشهادی باشند که تهران را به خاک و خون می کشند و سران دولت را در تهران تکه پاره خواهند کرد.
کسانیکه ظلم و جنایت پیشه کرده و هر روز جوانان اهلسنت و بلوچ را به دار می زنند و مدارس را تخریب می کنند و علما را ترور و اعدام می کنند باید منتظر باشند و منتظر انفجار خانه ها و قرارگاهها و.....
لشکر اسشهادیون حرکت کرده است و هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست تا زمانیکه نابودی این رژیم پلید را رقم زند و به ملت مظلوم بلوچ عزت و آزادی دهد.
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

تحقق عدالت مهمترین هدف قیام حضرت حسین (رض) بود


تحقق عدالت مهمترین هدف قیام حضرت حسین (رض) بود
حسین رضی الله عنه جهت تحقق عدالت و برابری در جامعه قیام نمود و با قیام خونین خویش که جان خود و چندین برادر و فرزندش را فدا نمود به امت اسلامی این درس را داد که نباید در برابر ظالمان و مستکبران سکوت نمایند و به هر طریقی که می توانند باید در برابر بی عدالتی و ظلم قیام نمایند.
حسین رضی الله عنه با قیامش به امت اسلامی فهماند که مرگ با شرف خیلی با ارزش تر از زندگی است که انسان در زیر سایه ظالمان به سر می برد.
حسین رضی الله عنه با قیامش به همه انسانها آموخت که چگونه باید زیست و چگونه باید مرد و نباید در سخت ترین شرائط تن به ذلت داد.
حسین رضی الله در کربلا تنها شده بود و شیعیان که برای وی نامه نوشته و وی را دعوت به کوفه داده بودند همه در صف دشمنان بودند و و حسین رضی الله عنه فقط با یارانش و اهل خانه اش که تعدادشان به صد نفر نمی رسید در برابر لشکر چند هزار نفری قرار گرفتند ولی باز هم حسین ذلت را نپذیرفت و از بیعت با عبیدالله بن زیاد سر باز زد و ندای هیهات مناالذلة سر داد.
حسین انقللابی بر پا کرد که آثارش فرا منطقه ای و فراتر از یک دین بود زیرا حسن درس آزاده زیستن را داد.
امروز عاشورای حسینی پیام می دهد به جوانان ملت مظلوم بلوچ و جامعه اهلسنت که مرگ با شرف هزاران درجه از زندگی با ذلت بهتر است.
امروز اگر حسین در ایران می بود سوگند به ذات الله که در برابر جباران و ظالمان ولایت فقیه بپا می خواست و در برابر این ظالمان کافر که هزاران درجه ظالمتر از یزید و عبیدالله بن زیاد هستند قیام می نمود.
عاشورا به ما می گوید در برابر تخریب مسجد و مدرسه قیام کنید و سکوت را کنار بگذارید و جامه ذلت را از تن برون آورید
عاشورا به ما می گوید علیه طاغوتیانی که به خانه و کاشانه شما حمله کرده و دین و مذهب شما را مورد توهین قرار داده اند قیام کنید و از اهدای خون در این راه باکی داشته نباشید.
جوانان امروز وقت قیام است و هنگام جهاد
امروز باید ندای رهبر انقلابی امیر عبدالمالک را لبیک گوئیم و راهی میدان نبرد شویم
امروز باید به خود بمب ببندیم تا این ملت مظلوم را از زندگی پر ذلت و خفت برهانیم.
به امید اینکه همه ما راهی میدان نبرد شویم و حسین گونه جان خود را فدا نمائیم
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله


بسم الله الرحمن الرحیم

بدیوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران( جندالله) از همه نظامیان در بلوچستان اعم از کادر و وظیفه می خواهد که هر چه زودتر بلوچستان را ترک نمایند در غیر این صورت خودشان مسئول مرگ خود هستند و جنبش به حملات استشهادی خود به اهداف نظامی و سیاسی ادامه خواهد داد.

اولین عملیات استشهادی ضربه ای سنگین به رژیم در بلوچستان وارد نموده است و نظامیان وابسته به رژیم کاملا روحیه خود را از دست داده اند و فرماندهان سپاه می خواهند با اخفای حقیقت به نظامیان روحیه دهند و از فرار آنان جلوگیری نمایند اما نظامیان خوب بدانند که مرتکب جرم و جنایت علیه مردم بلوچ و جامعه اهلسنت شده اند و هر لحظه ممکن است در عملیاتی استشهادی تکه پاره و یا همانند هلاک شدگان سراوان تبخیر شده و از وجودتان چیزی باقی نماند.

لذا جنبش مقاومت باری دیگر از تمامی نظامیان اعم از کادر و وظیفه می خواهد هر چه سریعتر بلوچستان را ترک دهند و سربازان برای جنایت به بلوچستان نیایند چون بلوچستان در جنگ است و در این جنگ هر کس لباس نظام بپوشد دشمن است و بسان دشمن با وی برخورد می شود.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)


از تمامی جوانان بلوچستان استدعا می شود این اطلاعیه را تکثیر نموده و در بلوچستان پخش نمایند.

شهید عبدالغفور ریگی


شهید عبدالغفور ریگی
عبدالغفور ریگی پسر کوچک خانواده رهبر جنبش بود که برای همه خانواده و خصوصا برای پدر و مادر خیلی عزیز بود و پدر و مادر او را خیلی دوست داشتند و هرگز فکر نمی کردند روزی این فرزندشان به چنان مقام والائی دست یابد و غیرت و شجاعت را به اوج رساند و با اهدای جان خود بزرگترین افتخار را نصیب این خانواده نماید که اولین عملیات استشهادی را در تاریخ سرزمینش به اجرا دربیاورد.
اما عبدالغفور نوجوان به زودی غیرت و شجاعت را نه تنها به نمایش گذاشت بلکه به نسلهای پس از خود درس آزاد زیستن و با شرف مردن را آموخت.
عبدالغفور در حالیکه با مادر مجاهده و بزرگوارش که تاریخ اندک زنانی شیرزنی مثل وی دیده اند خداحافظی می کرد و مادر به او توصیه می کرد که باید به وسط دشمن بروی و تلاش کنی که بزرگترین ضربه را به دشمن وارد نمائی و عبدالغفور با لبخند گفت می دانم مادر و به امید الله بزرگترین ضربه را به دشمن وارد می نمایم.
باز عبدالغفور به آغوش پدر رفت و گفت بابا برای پیروزیم دعا کن و دعا کن که پوزه دشمنان را به خاک بمالم و وجودشان را تکه پاره نمایم و پدر آمین گفت و گفت عبدالغفور جان می دانی که تو را خیلی دوست دارم اما در راه عزت اسلام و مسلمانان تو را می فرستم و خوب فکر کن که دشمنان چگونه مدرسه دینی را با خاک یکسان کردند و قران کریم را داخل فاضلاب انداختند و علما را به شهادت رساندند و جنایت کردند باید همه را تکه پاره کنی و بی باکانه بر آنان بتازی و در آخر گفت خدایا او را بر جمع کثیری از دشمنان مسلط گردان و همه را تار و مار کن.
عبدالغفور ریگی که سه ماه قبل نامش را برای عملیات استشهادی نوشته بود و بعد از سه ماه نامش در آمده بود از خوشحالی در پوستش نمی گنجید چون او سه ماه تمام روزه گرفته بود و شبها دعا کرده بود که نامش برای عملیات استشهادی در آید و بالاخره بعد از سه ماه انتظار نامش در آمده و راهی محل عملیات شد و پس از ترصد و کمین قرارگاه مرکزی سراوان که توسط یک تیم انجام گرفت و صبح روز دوشنبه همرزمان قبل از عملیات به محل رفته و از انجام صبحگاهی مطمئن می شوند او را خبر می دهند و شهید عبدالغفور ریگی با خوشحالی و با دعا برای پیروزی به سوی قرارگاه حرکت کرد او قبل از حرکت به دوستانش گفت با جعبه شیرینی نزد پدر و مادر بروند و به آنان تبریک بگویند وپس از آن براه افتاد و در جمع صبحگاهی نیروهای نظامی ماشین مملو از مواد منفجره را منفجر نمود و صدها مامور رژیم را به هلاکت رساند و جام شهادت نوشید و راهی دیار ابدی شد (و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء و گمان مبرید کسانی را که در راه الله کشته شده اند که مرده اند بلکه آنان زنده هستند).
شهیدان نه تنها زنده اند که به ملتها زندگی و حیات می دهند.
دلاور بلوچ

دروغگو را حافظه نباشد


دروغگو را حافظه نباشد
همه مطلع هستید که پاسداران دستگیر شده از قرارگاه شمسر سراوان به هلاکت رسیده بودند و رژیم و دولتمردان تا چند ماه به مردم دروغ گفتند و بارها اعلام کردند که نیروها زنده و سلامت هستند و بعدا خودشان آمدند و اعتراف کردند که همه نیروها کشته شده اند ولی به خاطر اینکه به خانواده جانیان و قصابان خود دلگرمی دهند اعلام کردند که اجساد هلاک شدگان کشف شده و در حال بررسی می باشند و به خانواده ها تحویل داده می شوند و این خبر از بیشتر خبرگزاریهای دروغ پراکن رژیم منتشر شد و دولتمردان رژیم با وقاحت تمام این دروغ را بیان کردند در مقابل جنبش مقاومت جندالله اعلام کرد که اجساد در دست مبارزین می باشند و تا زمانیکه رژیم اجساد شهدای پیرسوران را تحویل ندهد اجساد پاسداران هم تحویل نمی گردند.
به هر حال دولتمردان رژیم از نماینده مزدور سراوان گرفته تا فرماندهان نظامی و وزیران کشور از کشف اجساد خبر دادند ولی از آنجا که دروغگو را حافظه نباشد

سردار احمد‌رضا رادان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران پس از آنکه از مسدود شدن مرز بلوچستان خبر داد گفت : همه اين گروگان‌ها به شهادت رسيده‌اند كه به دنبال بازگرداندن پيكر پاك شهدا هستيم. غالبا آقای رادان دروغهای چند روز پیش خود و همدستانش را در مورد بازگرداندن اجساد هلاک شدگان فراموش کرده اند که امروز پیگیری برای بازگرداندن اجساد خبر می دهند.
رژیم در دروغ گفتن لنگه ندارد و دروغ عادت و سرشت دولتمردان شیعه است و حتی تقیه که دروغ است نزد دولتمردان و آخوندهای شیعه اجر و ثواب دارد ما امروز هم شاهدیم که در مورد عملیات استشهادی سراوان رژیم دارد دروغ می گوید و دروغگوئیهایش کاملا روشن هستند ولی باز هم بر دروغهای خود اصرار دارند.
ولی خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند و روزی خود همین دروغگویان به دروغ خود اعتراف خواهند کرد.


دلاور بلوچ

۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

عبدالغفور ریگی ادامه دهنده نهضت حسینیعبدالغفور ریگی ادامه دهنده نهضت حسینی
حسین ابن علی در برابر ظلم و ستم قیام نمود و به خاطر همین آرمان جان عزیزش را فدا نمود و در صحرای کربلا با تعداد نفرات اندک در برابر یک لشکر ایستاد و جانش را فدای عدالت نمود به ظاهر شاید برخی کوته اندیشان چنین انگارند که حسین رضی الله عنه به جز دادن جانش به هیچ نتیجه ای نرسید اما تاریخ چیزی دیگر می گوید زیرا حسین با قیامش به نسلهای آینده درس آزاد زیستن را آموخت وی به ما آموخت که نباید سر در برابر ظالمان و ستمگران فرود آورد و حتی نباید پروای جان خود کرد.
حسین در میدان کربلا ندا سر داد هیهات منا الذلة یعنی : دور باد از ما ذلت
و این ندایش زمانها را و کشورها و ملتها و ادیان را درنوردید و به همه انسانها درس عزت زیستن داد تا جائیکه مهاتما گاندی که یک هندو است می گوید قیام حسینی به الگوی ما در قیام علیه انگلیس می باشد.
آری حسین در دهم محرم در میدان کربلا جانش را فدا نمود و شهید عبدالغفور در اولین روز محرم در شهر سراوان جانش را فدای عزت و عدالت و دین و ناموسش کرد.
حسین فقط در برابر ظالمان قیام نمود که کاری با دین نداشتند ولی عبدالغفور در برابر ظالمان کافر ایستاد و جانش را فدا نمود تا به یک ملت آزادی و عزت بخشد ، تا یک ملت را درس قیام و از خودگذشتگی دهد، تا یک ملت را از یوغ ستمگران کافر رهائی دهد و همانگونه که خون حسین به نسلها بیداری داد خون شهید نوجوان عبدالغفور موجب بیداری مردم خواهد شد.
یادش بخیر و رهش پر رهرو باد
دلاور بلوچ

نفاق و ریای نظام ولایت فقیه در برابر جنایت در غزه

نظام ولایت فقیه همیشه حقیقت شیطانی و طاغوتی خود را از دید مسلمانان جهان مخفی نگه داشته و دم از دفاع قدس زده تا بدین طریق در قلوب مسلمانان جهان جائی باز کرده و به تبشیر عقائد ضد اسلامی خود ادامه دهد زیرا قدس و فلسطین بزرگترین مسئله جهان اسلام هستند و دل هر مسلمانی برای آزادی قدس می تپد از اینجاست که هر حکومتی دم از دفاع قدس زند محبوب و قهرمان جهان اسلام می گردد چه صدام حسین باشد یا جمال عبدالناصر و هر کس دیگربه همین خاطر رژیم شیعی ایران که هیچ جایگاهی در جهان اسلام نداشته است و همیشه آخوندهای شیعه به اسلام و مسلمانان خیانت کرده اند و تاریخشان مملو از خیانت و جنایت در حق اسلام و مسلمانان است نمونه اش خیانت ابن علقمی و طوسی ملعون با خلافت عباسی و همراهی با تاتارهای مغل و کشتار صدها هزار مسلمان در عراق همانگونه که امروز هم بزرگترین حامی اشغالگران عراق نوادگان ابن علقمی و طوسی ، سیستانی و حکیم و .... هستند و جنایات صفویه برگ تاریکی از تاریخ بشریست که اسماعیل صفوی برای ترویج مذهب شیعه علیه مردم ایران مرتکب شد.
این جنایات آخوندهای شیعه و دیگر جنایات در طول تاریخ چهره واقعی آنان را برای مسلمانان روشن کرده بود و آخوندهای شیعه نمی توانستند مسلمانان را فریب دهند از این رو خمینی ملعون به سیاست جدیدی روی آورد و با دفاع از قدس و نعره وحدت و مخالفت با دست اندرکاران جنایت در فلسطین می خواست مسلمانان را بفریبد اما نفاق و دو روئی رژیم ایران در ایجاد روابط دیپلماتیک قوی با روس جناتیکار در چچن و هند جنایتکار در کشمیر و چین جنایتکار در ترکستان حقیقتش را برای مسلمانان افشا نموده است.از سوئی دیگر فعالیت رژیم ایران فقط در اندازه شعار بوده است و هیچ عمل مثمر ثمری برای مردم فلسطین انجام نداده است جز اینکه به دعوت تبشیری خود در فلسطین با پولهای نفت ملت ادامه داده است .
رژیم ولایت فقیه عربستان و مصر را متهم می کند در حالی که خودش هیچ کاری به جز چند شعار انجام نداده است و این چند دلار را عربستان بیشتر داده است.نظامی که خود را مدافع قدس می داند و هر روز موشکهای مختلف را آزمایش می کند چرا برای دفاع قدس اقدامی انجام نمی دهد؟موشکهای دوربرد و قاره پیما که دارد و خود را ابرقدرت خاورمیانه هم می داند و....
این شعارها همه فریب است و دروغ و مکر و حیله و تا مردم را بفریبند و به حکومت ننگین خود ادامه دهند و هیچ دلشان برای مسلمانان فلسطین نسوخته است و فلسطین شده تنها راه بقای رژیم ولایت فقیه تا با تذکره آن مردم ایران هم از جنایات خود رژیم غافل گردند.و جنایات اسرائیل در فلسطین موجب خوشحالی خامنه ای و دولتش شده است تا با سر دادن شعار و مشغول کردن ذهن مردم به آن از اعتراضات مردمی در ایران خود را مصون نگه دارند.
دلاور بلوچ