۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

استاندارجدید وانتظارات ملت بلوچ؟

استاندارجدید وانتظارات ملت بلوچ؟

امروز شنبه ۱۶ شهریورماه وزیرکشوررژیم حاکم برایران، "علی محمد آزاد" را رسماً درزاهدان بعنوان جانشین دهمرده، استاندارفاشیست وضد بلوچ معرفی کرد.
دهمرده وباند جنایتکارش درطول حاکمیت ۳ساله شان بربلوچستان، ازهیچ ستمی درحق مردم بلوچ فروگذارنکردند. بودجه استان به سیستان اختصاص یافت. اداره جات وموسسات آموزشی ازبلوچ پاکسازی و زابلیها همه کاره بلوچستان شدند. درنیروهای نظامی وانتظامی جائی برای بلوچ باقی نماند و ارگانهائی که اساساً حافظ مال وجان مردم باشند، به دستورمستقیم دههمرده وشهریاری، مامورشدند تا با بلوچ همانند دشمن جنگی برخورد کرده وهرفردی را که خواستند به رگباربسته وبه قتل برسانند.
درچنین اوضاعی است که جوانان بلوچ تحت رهبری "جنبش مردمی ایران" اسلحه به دست گرفتند تا ازبلوچ وبلوچستان پاسداری کرده واجازه ندهند تا باند متعصب وضد بلوچ زابلی بیش ازاین یکه تازمیدان شود. نیروهای سرکوبگروجنایتکارکه هستی خویش را درتضاد ونا امنی منطقه میبینند، تمام نیروی تبلیغاتی خویش را درتهران به کارگرفتند وازبلوچ چهره ای غیرواقعی ساختند ومسئولین دولتی را وادار به رقصیدن به سازخود کردند. احمدی نژاد و دولتش عملاً دنباله رو تفکرات دهمرده ـ شهریاری شدند وبرچنین اعتمادی است که درحمایت گسترده خامنه ای نمک نشناس، دهها هزارنیروی سرکوبگربه بلوچستان اعزام ومنطقه کاملاً شکل نظامی به خود گرفت.
زنان بلوچ مورد تجاوزقرارگرفتند ، به روحانیت بلوچ نیزکه همواره درمقابل اعمال ضد انسانی وظالمانه رژیم تهران مهرسکوت برلب زده بود ومردم را به بردباری وهمزیستی مسالمت آمیزبا سرکوبگران ملت بلوچ دعوت مینمودند، رحم نکرده و۲مولوی بیگناه به نامهای مولوی عبدالقدوس ملازهی ومولوی محمد یوسف سهرابی را نا جوانمردانه اعدام کردند، هزاران زندانی بلوچ که خودسرانه توسط زابلیهای تفنگ به دست ومتعصب دستگیروزندانی شده بودند، به دستور شهریاری ودهمرده به استانهای دیگر ایران انتقال یافته ودسته دسته یا اعدام شدند ویا درنوبت اعدام قراردارند.
رؤیا سارانی دختربچه دبستانی که ازنفرت وکینه زابلی به بلوچ اطلاعی نداشت، به جرم بلوچ بودن دربرابرچشمان پدرش به رگبارگلوله بسته شد وقلب کوچکش ازتپش بازایستاد. یعقوب مهرنهاد نیزکه درچارچوب قانون اساسی خود حاکمیت فعالیت میکرد، تحمل نشد وبالاخره طناب داربه گردنش انداخته واعدام شد و........
واخیراً با دستگیری مولوی احمد ناروئی وزندانی کردن وی وهجوم گسترده به مدرسه دینی امام ابوحنیفه عظیم آباد درزابل وتخریب کامل آن، باند زابلی های حاکم اوج توحش خویش را به نمایش گذاشته و درگیر بازی خطرناکی درمنطقه شده اند.
دهمرده وباندش ۳ سال تمام با خدعه ونیرنگ وسرنیزه وگلوله بربلوچستان حکومت کردند وبا وعده تامین امنیت برای غیربلوچها دربلوچستان، حمایت سران حکومتی را نیزیدک میکشید. تا اینکه بالاخره ارباب هم متوجه شد که دهمرده کسی نیست که امنیت برقرارکند، بلکه خود اساس تضادها است و در صورتی که ازسمتش برکنارشود، منطقه توسط حامیان وی به آتش کشیده نمیشود که هیچ، شاید بهبود یابد.
برچنین اساسی است که با وجود مخالفت خامنه ای، دهمرده توسط احمدی نژاد ازسمتش برکنار و به کرمان فرستاده میشود وپس ازگذشت مدتی مهره ای دیگربه این سمت گمارده میشود.
استاندارجدید که عموماً سیاستهای تهران را دربلوچستان بمورد اجرا میگذارد، ۲ راه بیشترپیش روی خویش ندارد. یا ازعملکردهای باند تبهکاردهمرده ـ شهریاری درس عبرت گرفته وبداند که ملت بلوچ با سرکوب وکشتارمرعوب نمیشود وازخواسته های انسانی خویش نخواهد گذشت ؛ بلوچها درچند سال اخیرجنایاتی را تجربه کرده اند که تاریخ بلوچستان با آنان بیگانه است، بلوچستان هرگزاین همه اعدامی، قتل و کشتاروبگیروببند، را به یاد نمی آورد، مردم بلوچ هیچ توقع وانتظاری از تهران ندارند، بجز اینکه به حال خویش رها شوند واختیارات منطقه را خود بدست گیرند.
راه دیگر اینکه پا جای پای دهمرده بگذارد ومرعوب زابلیهای جاسازی شده دردستگاه اداری استان گردد وسعی کند تا بر بلوچستان بدون ملت بلوچ حکومت کند که درچنین حالتی، سرنوشتی دردناکترازدهمرده در انتظارش خواهد بود.
امیربلوچ
۱۶ شهریورماه ۱۳۸۷

۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه

علی محمد آزاد از تندرو ترین افراد دستگاه به استانداری بلوچستان منصوب شد

طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت علی محمد آزاد به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد.
علی محمد آزاد دارای سوابقی از قبیل ریاست دانشگاه، معاونت عمرانی استانداری، فرمانداری و مدیرکل سیاسی است.و آخرین سمت وی استانداری ایلام بوده است.
آقای علی محمد آزاد یکی از موتلفه های تندروی دستگاه حاکم می باشد که نقشش در درگیری پس انتخابات ایوان غرب به خوبی مشخص بود و از آنجائیکه یکی از نمایندگان به نام داریوش قنبری که از اصلاح طلبان است با آقای آزاد اختلاف نظر داشت و دارای محبوبیت مردمی بود و امکان پیروزی اش در انتخابات حتمی بود آقای آزاد که به جناح تندروی نظام وابسته است به تقلبی در انتخابات دست زد و در حالی که مردم مشغول جشن و پایکوبی برای پیروزی قنبری بودند نتائج انتخابات بر خلاف توقع مردم اعلام گردید که در نتیجه موجب درگیری شدید در ایوان غرب شد.
که در آن درگیری که نیروهای رژیم به دستور علی محمد آزاد بر مردم آتش گشودند پنج جوان در محل کشته شد و دهها نفر دیگر زخمی شدند و بیش از 200 نفر دیگر توسط نیروهای رژیم دستگیر شدند.
و جرم آقای داریوش قنبری فقط این بود که در یکی از نطق های مجلس از عملکرد آقای علی محمد آزاد انتقاد کرده بود و گفته بود:استاندار در همه ي پست هاي حساس استان ، اقوامش را به کار گرفته و در جمله اي جالب در مجلس گفت : ” ايلام در دست دو نفر است ؛ علي و تقي !! ( علي آزاد = استادار ، محمد تقي لطفي = امام جمعه ) ”
اين بحث ها موجب افزايش تنش بين قنبري و آزاد شد . و حتي در يکي از مساجد استان ايلام در هنگام تبليغات اين دوره ، شخص آزاد سيلي محکمي را به گوش داريوش قنبري نواخت !!!!!!!!!
و اين تنش به گونه اي بود که شخص آزاد ( که يکي از موتلفه هاي تند رو است ) علنا اعلام کرد که اجازه نمي دهد قنبري اصلاح طلب به مجلس هشتم راه پيدا کند !
و در دور اول اينگونه نيز شد و ۸ هزار راي دور اول قنبري ( بدون دليل) باطل اعلام شد . و کار به دور دوم کشيد و ۴ نفر به دور دوم رسيدند که يکي از آنها قنبري بود و يکي ديگر دکتر متين ، بازهم اهل ملکشاهي ( همشهري آزاد و لطفي ).
و در دور دوم هم همانطور که گفتیم دست به تقلبی زدند و وقتی با تظاهرات مردمی مواجه شدند بر مردم آتش گشودند و چندین نفر را کشته و زخمی کردند.
همچنان آقای علی محمد آزاد در دشمنی با اهلسنت مشهور است و بارها در سخنرانیهایش به مقدسات اهلسنت تاخته است و اهلسنت را با نام وهابی معرفی کرده است.
و مسئله نسبت دادن انتشار قران های تحریف شده در ایلام هم از شاهکارهای ایشان می باشد و در حالی که زائران ایرانی از حرمین با خود قران آورده بودند که دارای ترجمه فارسی بودند آقای علی محمد آزاد اعلام کردند قران هائی که از سرزمین وحی آمده اند تحریف شده هستند و متعلق به وهابیت هستند و باید جمع آوری شوند و دستور دادند هرجا قرآن چاپ عربستان یافته شود حامل قران باید دستگیر شود و مجازات.
و یقینا مقامات کشوری از سوابق علی محمد آزاد با خبر هستند و به همین خاطر وی را به استانداری بلوچستان منصوب کردند تا پروژه نسل کشی دهمرده را تکمیل نماید.
اما آقای علی محمد آزاد بداند که اینجا بلوچستان است و نه ایلام و فرزندان این دیار به متجاوزان اجازه جنایت در این دیار نخواهند داد و بسیار بودند که اول برای جنایت امدند اما وقتی مقاومت مردم این دیار را دیدند فرار را بر قرار ترجیح دادند.
دلاور بلوچ

۱۳۸۷ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران شایعات پخش شده توسط وزارت اطلاعات در بلوچستان را مبنی بر مذاکرات بین جنبش و رژیم ولایت فقیه را به شدت تکذیب می نماید و اعلام می دارد که هیچ مذاکره ای بین جنبش و رژیم ولایت فقیه صورت نگرفته است و جنبش در هیچ صورت تن به مذاکره مخفی با رژیم نمی دهد و تا خروج همه نیروهای متجاوز از بلوچستان جنبش به مبارزه خود علیه رژیم ادامه می دهد.
مزدوران رژیم در بلوچستان شایعه کرده اند که برخی از عناصر خود فروخته و خائن امثال علی نوائی بین رژیم و جنبش پادرمیانی کرده و واسطه شده اند در حالی که جنبش نه تنها با چنین افراد خائن و مزدوری گفتگو نمی کند بلکه آقای علی نوائی در لیست سیاه جنبش قرار دارد و به خاطر جنایاتش در حق ملت بلوچ مجازات خواهد شد.
رژیم با اشاعه چنین اکاذیبی می خواهد جوانان را مایوس کرده و از پیوستن آنان به جنبش جلوگیری نماید ولی مردم و جوانان بلوچ امروز هوشیار و بیدارند و رژیم نمی تواند با چنین نیرنگهای کور و بی اساسی جوانان این دیار را بفریبد.
هدف جنبش رسیدن مردم بلوچ و جامعه اهلسنت به عزت و آزادی و حق تعیین سرنوشت می باشد و تا رسیدن به این هدف جنبش به هیچ صورت با رژیم ولایت فقیه مذاکره نخواهد کرد زیرا جنبش معتقد است در سایه پلید رژیم ولایت فقیه رسیدن به این هدف میسر نمی باشد و باید رژیم ولایت فقیه سرنگون گردد و جنبش از این خواسته خویش که خواسته مردم می باشد به اندازه سر سوزنی هم عقب نشینی نخواهد کرد.
جنبش مقاومت گفتگو و سازش با رژیمی که علنا به جنگ با مردم پرداخته و مشاعر و مقدسات مردم را با اهانت مورد حمله قرار داده را خیانت به خون و آرمان شهدا می داند و هرگز تن به آن نخواهد داد.
دلیرمردان جنبش با خدای خود عهد کرده اند تا زمانیکه به آرمان شهداء جامه عمل نپوشانده اند دست از جهاد و مبارزه برندارند و تا آخرین قطره خون در برابر جنایتکاران ایستادگی نمایند.
طی این اطلاعیه جنبش مقاومت از علمای اهلسنت می خواهد تا با حفظ وحدت و یکپارچگی و با اتخاذ موضعی مقتدرانه و دلیرانه در برابر رژیم بایستند و نگذارند رژیم در طرح جداسازی مردم از علماء موفق شود زیرا رژیم در صدد است با استفاده از عناصر خودفروخته و درباری از میان قشر علماء از نقش علمای ربانی در منطقه بکاهد و اگر علمای ربانی ساکت بمانند و نتوانند مردم را بسیج نمایند به طرح رژیم کمک کرده اند و در نتیجه این ضرر متوجه جامعه خواهد شد.
همچنین رژیم در صدد است با استفاده از سرمایه داران و سرداران مخبر و خودفروخته از نقش سفید ریشان مردمی بکاهد و بدین صورت جامعه را تحویل عده ای مخبر و جاسوس و خود فروخته دهد و این امر هوشیاری سفیدریشان را می طلبد تا با درایت در برابر این توطئه رژیم ایستادگی نمایند.
جنبش مقاومت به علماء هشدار می دهد مواظب باشند تا خود را از عناصر خودفروخته رژیم دورنگه دارند زیرا امروز متاسفانه بسیاری از عناصر خود فروخته رژیم که حتی دستشان به خون مردم و حتی خون مولانا عبدالملک رحمه الله آلوده است از مقربین علمائی هستند که زعامت مردم را در دست دارند و این بزرگترین خطری است که نقش علمای منطقه را تهدید می نماید و باید علمای کرام بیش از این مواظب ترفندهای رژیم باشند.
جنبش مقاومت به علمای کرام توصیه می کند تا با کوشش و تلاشی بیشتر در چارچوب همان فعالیتهای فرهنگی به باروری افکار و اندیشه های جوانان و مردم بپردازند و تلاش نمایند جوانان و مردم را با حقیقت اسلام و ایمان آشنا نمایند و سکوت و عدم اظهار حق بزرگترین خیانت به اسلام و مسلمانان است.
علمای کرام به جای اتخاذ موضع دفاعی و ضعیف عملکرد رژیم را هدف انتقاد قرار دهند و به شدت به اعمال ننگین رژیم حمله نمایند و رژیم را مجبور به پاسخگوئی در برابر این جنایت نمایند و اصلا رژیم و مزدورانش در بلوچستان سرزمین مردم بلوچ چه حقی دارند و چرا باید متجاوزان بیگانه چنین به مقدسات مالکان این سرزمین اهانت روا دارند.
همچنین علماء باید در فکر تربیت و شعور دهی به مردم باشند و اگر با وجود این همه جنایت همچنان معتقد به مبارزه مسالمت آمیز هستند باز هم باید در میدان مبارزه مسالمت آمیز به تربیت رجال بپردازند در غیر این صورت نمی توانند به هیچ نوع مبارزه ای متوسل شوند.
جنبش به علمای ربانی متذکر می شود تا به خاطر حرمت مدرسه دینی و کلام الهی که از چاه فاضلاب بیرون شد و مردم سیاست ضعیف را کنار نهند و نگذارند بیش از این رژیم پلید ولایت فقیه به مردم و مقدسات مردم تعرض نماید.
در این اطلاعیه جنبش به مردم بلوچستان توصیه می نماید تا با عملکرد خویش نشان دهند که هیچ مشروعیتی برای رژیم قائل نیستند و جراتمندانه در برابر رژیم بایستند زیرا هیچ قدرتی نمی تواند در برابر مقاومت مردم ایستادگی نماید.
برخی چنین می اندیشند که بدون حمایت کشوری دیگر نمی توان به مبارزه علیه نظام پرداخت در حالی که سوگند به ذات الله در مبارزه نیاز به حمایت شرق و غرب نیست و فقط ایمان و اعتقاد و یقین بر الله است که ما را در مبارزه پیروز می نماید و اگر همه مردم برخیزند و به آرمان خود اعتقاد داشته باشند پیروزی و آزادیشان حتمی است.
و ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم
نصر من الله و فتح قریب
و فرزندان جنبش مقاومت تنها با اتکا بر الله و بدون دریافت هیچگونه کمکی از غرب و شرق توانسته اند اقتدار مردم این دیار را به سردمداران تهران نشان دهند و به امید الله در این مسیر پیروز خواهند شد.
ان شاء الله
رژیم تهران جهت سرپوش نهادن بر ضعف و ناتوانی خویش به دلیرمردان جنبش اتهام وابستگی به غرب می زند اما الله می داند که فرزندان این دیار هیچ کمکی از هیچ قدرتی دریافت نکرده اند و تنها با توکل بر الله این جهاد را آغاز کرده اند و تا پیروزی و غلبه بر ظلم و ستم به راهشان ادامه خواهند داد.
جنبش از مردم می خواهد تا در برابر رژیم و مزدورانش قیام نمایند و حداقل مخبرین و جاسوسان که همیشه بزرگترین ضربه ها را به مردم وارد کرده اند را از بین ببرند و اگر مخبران و جاسوسان از بین برده شوند دیگر هیچ توانی برای رژیم در منطقه باقی نمی ماند و رژیم تکه پاره خواهد شد.
همچنین جنبش از مردم بلوچ می خواهد مواظب توطئه های رژیم باشند زیرا نهادهای مختلف رژیم اعم از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ستاد تامین در حال طرحی برای به جان انداختن طوائف بلوچ علیه یکدیگر می باشد و مردم باید با هوشیاری این توطئه را خنثی نمایند.
مردم!
ما دیگر ناروئی و شه بخش و ریگی و نهتانی و کرد و.... نیستیم، یک ملتیم و یک دین داریم و یک مذهب و همه ما برادریم و همه با هم باید در برابر رژیم که دشمن ما و مذهب ماست بایستیم و بیائید با خدا پیمان ببنیدم و عهد کنیم که دیگر اسلحه خود را علیه برادر بلوچ استفاده نمی نمائیم.
واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا
طی این اطلاعیه جنبش مقاومت به رژیم ولایت فقیه و مزدورانش هشدار می دهد که در برابر این تجاوز و توهین منتظر هولناک ترین حمله ها از سوی فرزندان دلیر جنبش باشند و بدانند که این اهانتشان به بدترین صورت ممکن پاسخ داده خواهد شد.
جنبش مقاومت مردمی ایران