۱۳۸۶ اسفند ۶, دوشنبه

تصاویری از مبارزین در حال آزمایش سلاحهای سنگین مثل موشک زمین به زمین کاتیوشا(بی ام 12) و دوشیکا

تصاویری از مبارزین در حال آزمایش سلاحهای سنگین مثل موشک زمین به زمین کاتیوشا(بی ام 12) و دوشیکا


۱۳۸۶ بهمن ۲۵, پنجشنبه

اعدام مهرنهاد آتش بلوچستان را شعله ورتر خواهد کرد

اعدام مهرنهاد آتش بلوچستان را شعله ور خواهد کرد

جنایتکاران رژیم فاشیست ضد بشری با صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد فعال سیاسی ،اجتماعی می خواهند از مردم بلوچستان انتقام بگیرند و گمان می کنند با اعدام یعقوب می توانند جلوی مبارزات حق طلبی و آزادی خواهی را بگیرند اما نمی دانند که با اعدام مهرنهاد دیگر مهر و و دوستی از بلوچستان رخت خواهد بست و کسانی که در کنار مهرنهاد شعار مهر و دوستی می دادند به صف جنگجویان خواهند پیوست و آتش به خرمن رژیم در بلوچستان خواهند زد.

رژیم می خواهد انتقام بگیرد و به ناحق یک جوان مظلوم و بی گناه را اعدام کند اما نمی داند که این اعدام آتش بلوچستان را شعله ورتر خواهد کرد و دیگر جوانان بلوچستان به هیچ کس رحم نخواهند کرد و نسل ظالمان و ستمگران را برای همیشه از سرزمین پاکشان برخواهند چید و در عوض یک مهرنهاد هزاران کینه توز جابر و ظالم در کوچه و خیابانهای بلوچستان به دار زده خواهند شد.

اعدام یعقوب جوانان بلوچستان را بیش از پیش بیدار نموده و مبارزه آزاده خواهی را هزاران برابر رشده داده و نبرد بلوچستان را به نقطه اوج خود خواهد رساند و آنگاه شهریاریها و دهمرده ها دیگر در بلوچستان به جای مسند قدرت بر چوبه دار خواهند بود.

ما خوب می دانیم که مسئول اعدام یعقوب ، باند زابلیها و در راسشان شهریاری و دهمرده می باشند چنانچه مدتها قبل از اینکه بیدادگاه حکم اعدام را صادر کند شهریاری در دانشگاه بلوچستان با لحن تهدید آمیزی در مورد یعقوب مهرنهاد گفته بود یعقوب ضد انقلاب است و اعدام خواهد شد !!! ما جوانان بلوچستان به شهریاری هشدار می دهیم و اعلام می کنیم : این جنایت بی پاسخ نخواهد ماند و فرزندان تو و امثالت تکه پاره خواهد شد و همانطور که پس از تاسوکی و ثارالله دیوانه شده بودی باز هم دیوانه تر خواهی شد ولی فریادهایت از دردت نمی کاهد که نخواهد توانست کاستن.
دلاور بلوچ

۱۳۸۶ بهمن ۲۴, چهارشنبه

یعقوب مهرنهاد را اعدام نکنید

یعقوب مهرنهاد را اعدام نکنید
نامه ای به زابلی های حاکم ونکونام در بلوچستان!
چند روزیست که خبرحکم اعدام یعقوب مهرنهاد، فعال سیاسی بلوچ وکسی که درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکرد، درسایتهای اینترنتی پخش شده است.
وی از۱۰ ماه پیش توسط تندروها ومتعصبین زابلی که زمام امور را دربلوچستان دردست دارند بازداشت وبرطبق شنیده ها تحت بیرحمانه ترین شکنجه ها قرار گرفته است.
به جرأت میتوان مدعی شد که حکومت زابلیها بربلوچستان، ستمگرانه ترین وجنایتکارانه ترین حکومتهائیست که ملت بلوچ آنرا تجربه میکند. درهیچ دوره ای ازتاریخ این همه ازجوانان و مردم عادی بلوچ اعدام وتیرباران نشده اند. در۲سال گذشته هزاران نفردستگیروصدها تن ، چه درملأ عام وچه درزندانها حلق آویزشده اند. تمامی این جنایات تحت پوشش برقراری امنیت واما در حقیقت جهت زهرچشم گرفتن ومرعوب ساختن مردم بلوچ صورت گرفته اند وبس.
امنیتی که باند خون آشام دهمرده ـ شهریاری به تهران میدهند، حاصل نشده که هیچ بدترشده است. با توجه به روابط عشیره ای ـ قبیله ای حاکم برمنطقه، مشکل بتوان ازاین همه خون ریخته شده به راحتی گذشت.
ملت بلوچ نه ازکشتارهای وحشیانه ونه ازشکنجه وقطع اعضاء بدن افراد بیگناه مرعوب شده ونه اعدام یعقوب مهر نهاد درعزمش خللی وارد خواهد ساخت. تمامی مردم بلوچ وغیربلوچ درمنطقه میدانند که مهرنهاد هیچ فعالیتی خارج ازچارچوب قانون خود شما نداشته است ، درنتیجه این اقدام شما برآتش خشم مردم بنزین خواهد پاشید وآنرا شعله ورترمیکند.
جرم مهرنهاد صرفاً این بود که دربرابرظلم وستمی که جلادان زابلی درحق مردم بلوچ روا میداشتند، سکوت نکرد وبرعلیه شان دست به افشاگری مسالمت آمیززد. آیا سزای این عمل درحکومت عدالت پرور شما اعدام است؟ آیا شما چیزی بجز اعدام وکشتارازپیرامونتان نیاموخته اید؟
جرم مهرنهاد صرفاً این بود که دربرابرظلم وستمی که جلادان زابلی درحق مردم بلوچ روا میداشتند، سکوت نکرد وبرعلیه شان دست به افشاگری مسالمت آمیززد. آیا سزای این عمل درحکومت عدالت پرور شما اعدام است؟ آیا شما چیزی بجز اعدام وکشتارازپیرامونتان نیاموخته اید؟
درپایان، من بعنوان یکی ازبلوچهای مقیم اروپا، ازدهمرده ـ شهریاری و نکونام که ازاینهمه خون ریخته شده سیرنشده اند و بازهم درتلاشند تا جوان بیگناه دیگری را ازهستی ساقط وفرزندانش رایتیم وبی سرپرست
کنند، میخواهم تا این جنایت را برجنایات خویش نیفزایند و اوضاع منطقه را بحرانی ترنسازند.
یکی ازبلوچهای مقیم اروپا
۱۲ ـ ۰۲ ـ ۲۰۰۸

۱۳۸۶ بهمن ۲۳, سه‌شنبه

صدور حکم اعدام برای یعقوب ،جنایت علیه جوانان بلوچ

صدور حکم اعدام برای یعقوب ،جنایت علیه جوانان بلوچ

یعقوب مهرنهاد جوان تلاشگر و فعال مدنی ،اجتماعی توسط بیدادگاههای جنایتکار رژیم ولایت فقیه محکوم به اعدام شد، این حکم کاملا یک حکم سیاسی و در راستای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته است و رژیم جهل و جور گمان می کند با صادر کردن چنین احکام ضد بشری و وحشیانه می تواند جوانان این دیار را از حق طلبی و حق خواهی باز دارد.

با اینکه بنده با یعقوب مهرنهاد در مورد نوع مبارزه اختلاف نظر دارم و ایشان معتقد به مبارزه مدنی و مسالمت آمیز بودند و بنده معتقدم امکان مبارزه مدنی در برابر رژیم ولایت فقیه وجود ندارد و بازداشت و شکنجه و صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد نظر بنده را تائید می کند و ثابت می کند که رژیم جهل و جور به هیچ طریقی حاضر به دادن حقوق ما نیست و هر گونه فعالیت سیاسی را با تمام خشونت سرکوب می کند و تنها راه رسیدن به حقوق ملی و مذهبی استفاده از اسلحه و نبرد مسلحانه می باشد.

اجرای حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد بحران بلوچستان را چند برابر خواهد کرد و جوانان بلوچ را به سوی مبارزه مسلحانه خواهد کشاند و آنگاه هیچ قدرتی نخواهد توانست در برابر سیل خروشان جوانان این دیار بایستد.

اجرای چنین حکم وحشیانه و ضد انسانی برای رژیم سنگین تمام خواهد شد و خشم و نفرت مردمی را چند برابر خواهد کرد و این خشم و نفرت می رود که دمار از روزگار دشمنان ملت بلوچ در آورد.

اعدام و شهید کردن یعقوب مهرنهاد که هیچ جرمی مرتکب نشده و حتی هیچ اقدامی مخالف با قانون اساسی خود رژیم انجام نداده است بی پاسخ نخواهد ماند و جوانان بلوچستان در برابر این خون ،خونها خواهند ریخت و به رژیم و مزدوران محلیش رحم نخواهند کرد و به رژیم و مزدورانش نشان خواهند داد که جوانان این دیار چنان بی غیرت نشده اند که مرگ برادران خود را نظاره نموده و سکوت نمایند.

دلاور بلوچ

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت

به نام الله
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران ( جندالله ) صدورحکم ظالمانه وغیر انسانی اعدام برای یعقوب مهر نهاد فعال مدنی ، اجتماعی را شدیدا محکوم کرده وبه رژیم مستکبر ، جاهل وجائر ولایت فقیه هشدار می دهد که دست از چنین اقدامات وحشیانه وضد بشری بردارد درغیراین صورت جوانان دلیر وغیوراین خطه آرام نخواهند نشست وپاسخ دندان شکنی به مزدوران ولایت فقیه خواهند داد .
همچنین جنبش برای باری دیگر اعلام می دارد یعقوب مهرنهاد هیچ رابطه ای با جنبش مقاومت نداشته و جرمش فقط دفاع از مردم و بیان مظلومیت و محرمیت بلوچستان بوده است و از آنجائیکه رژیم ضد بشری ولایت فقیه دگر اندایشان و مخالفان را برنمی تابد می خواهد با اعدام و سرکوب بیداری مردمی در بلوچستان را خفه نماید ، ولی رژیم بداند با حذف کردن و اعدام کردن یعقوبها هرگز نمی تواند در برابر موج بیداری ایستادگی نماید بلکه اعدام و شکنجه نابودی و زوال رژیم ولایت فقیه را نزدیک تر نموده و عزم و اراده جوانان این خطه را مستحکم تر و قوی تر نموده تا با تمام وجود در برابر رژیم جهل و جور بایستند.
همچنین دستگیری و بازداشت و صدور حکم اعدام برای یک فعال مدنی و اجتماعی ثابت می کند در بلوچستان امکان مبارزه مدنی و سیاسی وجود ندارد و تنها راه رسیدن به عزت و آزادی مبارزه مسلحانه و نبرد آتشین است و رژیم با اقدامات وحشیانه اش مردم را به سوی چنین نبردی سوق می دهد.
در آخر باز جنبش مقاومت مردمی ایران به رژیم جهل و جور ولایت فقیه هشدار می دهد که دست از جنایت بردارد و زندانیان سیاسی را آزاد کند و گرنه با خشم مردم مسلمان بلوچ مواجه خواهد شد و فرونشاندن آتش خشم مردم بلوچ آسان نخواهد بود.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

۱۳۸۶ بهمن ۱۹, جمعه

تفتان به فعالیتش در این وب ادامه می دهد

بنابر ایجاد مشکل همه روزه از طرف بلاگفا و مسدود شدن و هشدارهای مکرر و نا امن بودن فضای بلاگفا و میهن بلاگ تفتان فعالیتهایش را در این فضا ادامه خواهد داد و دشمنان ملت بدانند که با متوسل شدن به چنین کارهائی نمی توانند در عزممان خللی ایجاد نمایند و ما را از راه مبارزه برای رسیدن به حقوقمان باز بدارند هرگز و هرگز چنین نخواهد شد و ما هیچ راهی به عقب نداریم جز به جلو رفتن و برچیدن ظلم و تجاوز.تفتان سربلند است و سربلند خواهد ماند.